Data dodania: 11.12.2017

Papież: trzeba ustrzec szpitale katolickie przed logiką przedsiębiorstwa i rynku

Należy ustrzec szpitale katolickie przed niebezpieczeństwem stosowania logiki przedsiębiorstwa i rynku - napisał papież Franciszek w ogłoszonym w poniedziałek w Watykanie orędziu na XXVI Światowy Dzień Chorego, który będzie obchodzony 11 lutego 2018 roku.

Papież podkreślił, że posługa, jaką Kościół niesie chorym i osobom, które się nimi opiekują, musi być kontynuowana z wciąż odnawianą energią.
- Macierzyńskie powołanie Kościoła wobec osób będących w potrzebie i chorych urzeczywistniało się na przestrzeni jego liczącej dwa tysiące lat historii w przebogatej serii inicjatyw na rzecz chorych - zauważył.

Franciszek zwrócił uwagę na ofiarność tej posługi trwającej na całym świecie.
- W krajach, gdzie istnieją wystarczające systemy publicznej opieki zdrowotnej, działalność zgromadzeń katolickich, diecezji i ich szpitali oprócz zapewniania opieki medycznej na wysokim poziomie ma na celu stawianie człowieka w centrum procesu leczenia i prowadzenie badań naukowych z poszanowaniem życia i chrześcijańskich wartości moralnych - dodał.

Natomiast, jak przypomniał papież: - W krajach, w których systemy opieki zdrowotnej są niewystarczające lub ich brakuje, Kościół stara się zaoferować ludziom możliwie jak najwięcej w zakresie opieki zdrowotnej, aby wyeliminować śmiertelność niemowląt i wykorzenić niektóre szeroko rozpowszechnione choroby.
Kościół gdziekolwiek się znajduje, stara się leczyć, nawet kiedy nie jest w stanie przywrócić zdrowia - wskazał Franciszek.

Papież wyraził przekonanie, że obraz Kościoła jako „szpitala polowego", otwartego dla wszystkich zranionych przez życie, jest „bardzo konkretną rzeczywistością, bowiem w niektórych częściach świata tylko szpitale misyjne i diecezjalne zapewniają niezbędną opiekę zdrowotną ludności".

Franciszek położył nacisk na to, że należy „ustrzec szpitale katolickie przed niebezpieczeństwem stosowania logiki przedsiębiorstwa, która na całym świecie usiłuje włączyć opiekę zdrowotną w działalność rynkową". Skutkiem tego jest odrzucanie ubogich - dodał.
Zdaniem papieża myślenie organizacyjne i miłość wymagają tego, aby szanowano godność chorego i by był zawsze stawiany w centrum procesu leczenia. - Takie nastawienie winno cechować także chrześcijan pracujących w placówkach publicznych, którzy są powołani do tego, by przez swoją służbę dawali dobre świadectwo Ewangelii - wskazał.

Franciszek wspomniał też o „czułości i wytrwałości", z jakimi wiele rodzin opiekuje się swoimi dziećmi, rodzicami i krewnymi, przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi.
- Opieka świadczona w rodzinie jest nadzwyczajnym świadectwem miłości do osoby ludzkiej i winna być otaczana odpowiednim uznaniem oraz wspierana przez stosowną politykę - oświadczył papież. (PAP)

Z Watykanu Sylwia Wysocka

Data publikacji: 11.12.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.