Data dodania: 12.12.2017

Budownictwo godne naśladowania

Rozstrzygnięta została jedenasta edycja konkursu architektonicznego „Kraków bez barier" organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa. Inicjatywa promuje budownictwo dostępne dla wszystkich, w tym w szczególności dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu oraz narządu wzroku, osób starszych i rodziców z wózkami.

4 grudnia odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień w tym konkursie. Uroczystość stanowiła część Gali z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, obchodzonego 3 grudnia. Wydarzenie zostało zorganizowane w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.

Zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig zwrócił uwagę, że z roku na rok udaje się usuwać bariery, aby życie osób z niepełnosprawnościami było lepsze. Proces ten nie jest łatwy, nie tylko ze względu na bariery architektoniczne, techniczne, ale przede wszystkim umysłowe. - Osoby, które uważają się za w pełni sprawne, nie korzystają w pełni ze sprawności swojego umysłu. I nie zdają sobie sprawy z tego, iż także ich może spotkać los, w którym nagle okaże się, że są izolowani od szeregu świadczeń, korzyści czy różnych barw naszego życia - powiedział.

Tradycyjnie już jury konkursu rozpatrzyło zgłoszenia w czterech kategoriach: obiekty użyteczności publicznej, obiekty mieszkalne, przestrzeń publiczna, a także obiekty i przestrzenie zabytkowe. - Idea konkursu nie zmieniła się od początku. Promujemy inwestycje, budynki, przestrzenie, które w sposób zgodny z ideą uniwersalnego projektowania równie przysłużą się osobom pełnosprawnym i niepełnosprawnym - powiedział Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych, a zarazem jeden z jurorów konkursu „Kraków bez barier".

Łatwiejsze podróżowanie
Do organizatorów dotarło 9 zgłoszeń, w tym 4 dotyczące obiektów użyteczności publicznej. W tej kategorii nagrodę otrzymały Małopolskie Dworce Autobusowe SA w Krakowie. Jury doceniło kompleksowość rozwiązań zapewniających pełną dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz niepełnosprawnością narządu wzroku. Przykłady? W posadzkach komunikacji pieszej zostały zastosowane materiały trudnościeralne z kamienia i gresu antypoślizgowe ze zróżnicowanym rysunkiem i kolorem. Z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących wykonano w posadzkach ścieżki prowadzące laskę kulkową z listew stalowych wypukłych. Udogodnienie znajduje się na wszystkich ciągach pieszych w chodnikach zewnętrznych i pasażach. Ponadto wykonano dwie windy z dużymi wygodnymi kabinami. - Jako architekt chciałabym zwrócić uwagę na to, że zespół architektów, z panem Frankowiczem na czele, miał ogromny kłopot, jeśli chodzi o lokalizację. Musimy sobie zdawać sprawę, jak trudną działką jest ta mała przestrzeń. To rozwiązanie zasługuje jeszcze na dodatkowe uznanie - powiedziała Hanna Grabowska-Pałecka z Politechniki Krakowskiej, a zarazem przewodnicząca jury konkursu „Kraków bez barier".

W tej kategorii wyróżnienie otrzymał przystanek osobowy Kraków Sanktuarium wraz z infrastrukturą komunikacyjną. Jury doceniło kompleksowość rozwiązań. Służą one zwiększeniu dostępności transportu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami motorycznymi i sensorycznymi, seniorów, osób podróżujących z małymi dziećmi, kobiet w ciąży, osób otyłych oraz podróżnych z dużymi bagażami. Szybkie przemieszczanie się w obrębie przystanku możliwe jest dzięki windom, pochylniom, ruchomym schodom oraz innym udogodnieniom.

Inwestycja została oddana do użytku tuż przed Światowymi Dniami Młodzieży. - Tysiące osób, które skorzystały z tego przystanku, tych przejść, które zostały zrealizowane, jak również połączenia kolejowego, najlepiej świadczą o tym, jak bardzo potrzebna była ta inwestycja - powiedział Łukasz Szewczyk, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK.

Kompleksowo i innowacyjnie
W ostatnich latach nie powiększyła się lista laureatów w kategorii obiekty mieszkalne. Tym razem jury przeanalizowało 3 zgłoszenia, a nagrodę otrzymał Browar Lubicz w Krakowie za kompleksowość zastosowanych rozwiązań. Poprzemysłowa zabudowa została zaadaptowana m.in. na cele biurowe, obiekty usługowe oraz nowopowstałe budynki z funkcjami mieszkaniowymi. Wykonano m.in. podjazdy do klatek schodowych dla wózków inwalidzkich oraz windy w miejscach, gdzie nie było możliwe wybudowanie podjazdów.

Wyróżnieniem w tej kategorii została uhonorowana Wspólnota Mieszkaniowa Tarasy Verona w Krakowie. Jury doceniło wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają na poprawę jakości funkcjonowania w obiekcie osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

W kategorii przestrzeń publiczna zwyciężył archeologiczny ogród zabaw Plantuś przy ul. Poselskiej. O przyznaniu nagrody przesądził wyjątkowo innowacyjny charakter zastosowanych rozwiązań, zarówno urządzeń do zabawy, jak i infrastruktury towarzyszącej. - Jest nam miło, że w tak krótkim okresie działalności Zarządu Zieleni Miejskiej udało się zdobyć tak zaszczytną nagrodę i wyróżnienie. Myślimy oczywiście, że jest to jedna z pierwszych, ale nie ostatnia, tego typu realizacja. Będzie ich coraz więcej, żeby każda przestrzeń zielona, każda przestrzeń wspólna była dostosowana i odpowiadała potrzebom zarówno osób pełnosprawnych, jak i z niepełnosprawnościami - powiedział Jarosław Tabor, zastępca dyrektora ds. inwestycji Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Nagroda w kategorii obiekty i przestrzenie zabytkowe powędrowała do Domu Rzemiosł. To odnowiony magazyn środków inscenizacyjnych Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W budynku przy ul. Radziwiłłowskiej 3 odbywają się m.in. wystawy oraz warsztaty edukacyjne. Dom Rzemiosł jest dostępny przede wszystkim architektonicznie, ponadto daje możliwości korzystania osobom z niepełnosprawnościami ze wszystkich funkcji obiektu. 15 grudnia nastąpi otwarcie interaktywnej wystawy „Jak działa teatr", dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową i wzrokową.

Zobacz galerię...

Tekst i fot. Marcin Gazda
Data publikacji: 12.12.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.