Data dodania: 18.12.2017

W 2018 r. - 150 mln zł na programy skierowane do seniorów

Ok. 150 mln zł przeznaczy w 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na programy skierowane do seniorów. Polityce senioralnej poświęcona była konferencja w Uniejowie (Łódzkie), na której 18 grudnia przedstawiciele rządu spotkali się z seniorami z uniwersytetów trzeciego wieku.

- Ministerstwo Rodziny przygotowało programy skierowane do osób starszych, na które w 2018 roku przeznaczone zostanie 150 mln zł. Będzie to m.in. program aktywizacji osób starszych na lata 2014-2020, adresowany do samodzielnych i aktywnych osób starszych, program wieloletni „Senior plus", w ramach którego tworzone są placówki dziennego pobytu zarówno dla osób niesamodzielnych jak i samodzielnych oraz „Opieka 75 plus", zaspokajający potrzeby osób starszych o ograniczonej samodzielności"– podkreśliła Aleksandra Wójcik z Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

W 2017 roku na realizację programu "Senior plus" przeznaczono 30 mln zł; w kraju powstało 35 dziennych domów pobytu i 96 klubów dla seniorów. Jak dodała Wójcik, obecnie trwa nabór do kolejnej edycji programu, na którą przeznaczono 80 mln zł, co powinno pozwolić na utworzenie ponad 300 nowych placówek.

W 2018 roku po raz pierwszy realizowany będzie program "Opieka 75 plus". Skierowany jest on do seniorów zamieszkujących na terenie małych gmin do 20 tys. mieszkańców i umożliwia finansowanie usług opiekuńczych.

- Od kilku lat prowadzony jest program aktywizacji społecznej seniorów; podmioty działające na ich rzecz mogą ubiegać się o dofinansowanie od 20 tys. zł do 200 tys. zł w ramach czterech priorytetów – edukacji seniorów, integracji międzypokoleniowej, partycypacji społecznej osób starszych i usług społecznych na rzecz seniorów – zaznaczyła Wójcik.

Według danych MRPiPS, czynniki takie jak wydłużenie przeciętnego trwania życia, niski poziom dzietności i migracja ludności sprawiają, że polskie społeczeństwo coraz bardziej się starzeje. W 2016 r. seniorzy stanowili ok. 24 proc. społeczeństwa, czyli ponad 9 mln na 38 mln populacji. W kolejnych latach proces starzenia będzie się nasilał; prognozuje się że w 2050 roku osoby w wieku 60 plus będą stanowić ok., 40 proc. ogółu ludności Polski.

Polityka senioralna znajduje się również w obszarze zainteresowania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
- Zajmujemy się m.in. gminnymi radami seniorów – to ciała konsultacyjne tworzone dobrowolnie przez gminy. W lutym 2016 r. w Polsce funkcjonowało 197 gminnych rad seniorów, natomiast w czerwcu br. – jest ich już 290, czyli można powiedzieć, że liczba ta wzrosła prawie o połowę. Wydaje się, że to dużo, jednak zważywszy, że wszystkich gmin mamy prawie 2,5 tys., jest to zaledwie 12 proc. – podał dyrektor Departamentu Administracji Publicznej w MSWiA Grzegorz Ziomek.

Jak zaznaczył, celem MSWiA jest wspieranie procesu powstawania gminnych rad seniorów, przy czym inicjatywa ich tworzenia należy do samych mieszkańców gmin. - Włodarze gmin powinni zdawać sobie sprawę, że tworzenie rad seniorów jest istotne, bo dzięki temu zyskują głos osób starszych, które mają swoje potrzeby i propozycje dot. polityki senioralnej - dodał.

MSWiA wspiera także fundusze sołeckie, które tworzone są w blisko 70 proc. gmin. Co roku na cele wskazane przez zebrania wiejskie i sołtysów przekazywana jest pula 500 mln zł, do których budżet państwa dopłaca 130 mln zł. Zdaniem Ziomka, z analiz funduszu sołeckiego wynika, że to bardzo dobry środek rozwijania lokalnych społeczności i kultury obywatelskiej.

Jak zaznaczyła przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Elżbieta Ostrowska, osoby starsze to dla społeczeństwa ogromny kapitał, związany z wiedzą, doświadczeniem, mądrością życiową.
- Jesteśmy filarem wspólnoty rodzinnej, sąsiedzkiej, narodowej. To my przekazujemy młodszym pamięć, tradycję, historię i zapewniamy ciągłość pokoleń. Ale bądźmy szczerzy – rosnąca armia ludzi starych stanowi też pewne wyzwanie – dla budżetu państwa, systemu emerytalnego, opieki zdrowotnej. Niezbędne jest zatem określenie długofalowej polityki względem osób starszych – podkreśliła.

Przygotowaniem programu określającego politykę senioralna do 2030 r. zajmuje się obecnie Rada ds. Polityki Senioralnej, która jest organem opiniodawczym i doradczym ministra rodziny.

W konferencji "Formy aktywizacji osób starszych jako element rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego" zorganizowanej przez MSWiA oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego wzięło udział ok. 140 samorządowców, przedstawicieli organizacji seniorów i uniwersytetów trzeciego wieku.

Dobrym praktykom realizowanym przez uniwersytety trzeciego wieku i kluby seniora poświęcona była druga część spotkania, na której swoją działalność zaprezentowali seniorzy z miejscowości w Łódzkiem – Uniejowa, Wielunia, Łowicza, Łęczycy, Zduńskiej Woli i Zgierza. (PAP)

Agnieszka Grzelak-Michałowska, oprac. sza

Data publikacji: 18.12.2017 r.

 


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.