Data dodania: 14.12.2017

4,2 mln zł na wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami

Ponad 4,2 mln złotych – takie dofinansowanie trafiło do 24 gmin w ramach resortowego programu „Maluch Plus" edycja specjalna „Za życiem". 14 grudnia otwarto nową salę dla dzieci z niepełnosprawnościami w placówce w Legionowie.

Otwarcie w Legionowie

„Maluch Plus" 2017 – edycja specjalna „Za życiem" to program wspierający rozwój i dostępność żłobków i klubów dziecięcych dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki. Dzięki niemu można było otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu na działania skierowane do dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki.

Dofinansowanie 200 tys. zł otrzymał m.in. Żłobek Miejski „Motylkowy Świat" w Legionowie. Dziś otwarto tam salę sensoryczną i terapii ruchem dla dzieci z niepełnosprawnościami. Żłobek zapewnia opiekę nad 192 dzieci.

Twitter Ads - informacje i Polityka prywatności
- Dziękuję, że tu, w Legionowie, wspieracie Państwo dzieci najbardziej potrzebujące – te z niepełnosprawnościami. Dużą wagę przykładamy do polityki rodzinnej – nie tylko wsparcia finansowego, ale także rozwoju usług. Dlatego w edycji 2018 konkursu „Maluch Plus" środki na rozwój miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 są aż 3-krotnie większe – powiedział podczas otwarcia wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk.

Przypomniał, że nadal ok. 70 proc. gmin w Polsce nie zapewnia samorządowej opieki żłobkowej. – Liczymy na to, że dzięki dodatkowemu wsparciu i zmianach w programie szybko się to zmieni – dodał Marczuk.

Trzy moduły
Program „Maluch Plus" edycja „Za życiem" został podzielony na trzy moduły. Pierwszy z nich miał na celu utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia. Zadaniem drugiego modułu było dostosowanie istniejących miejsc opieki w instytucjach opieki do potrzeb tych dzieci. Z kolei celem trzeciego modułu było zapewnienie funkcjonowania takich miejsc.

Łączna kwota dofinansowania w module 1 to 1 127 727 złotych. Natomiast kwota zakwalifikowanych ofert do dofinansowania w ramach modułu 2 wyniosła 2 117 674 złotych. Suma modułu 3 to 955 000 złotych.

Największe dofinansowanie w ramach modułu 1 otrzymała gmina Staszów (799 934 zł), która utworzy 40 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki. W ramach modułu 2 najwyższa suma dotacji to 350 000 zł, a otrzyma ją miasto Rzeszów na dostosowanie 35 miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i potrzebujących szczególnej opieki. Najwyższą kwotę dofinansowania w ramach modułu 3 otrzyma m. st. Warszawa (411 500 zł) na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci z grupy docelowej.

Info i fot. MRPiPS, oprac. sza

Data publikacji:14.12.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.