Data dodania: 06.12.2017

Obchody Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej w Katowicach

„Jeśli pomagać, to wspólnie" – pod takim hasłem 1 grudnia zorganizowane zostały VII obchody Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej* w Bibliotece Śląskiej.

Celem organizacji tego dnia jest upowszechnianie informacji o potrzebach osób z niepełnosprawnością oraz barierach, w tym także architektonicznych, utrudniających im funkcjonowanie w społeczeństwie. Obchody te inspirują do działań na rzecz pełnego ich uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Przewodnim tematem spotkania w Bibliotece Śląskiej, które prowadziła red. Beata Tomanek z Polskiego Radia Katowice, były podróże. Zaproszeni Kaja Kosowska i Krzysztof Wostal mówili o przełamywaniu barier w stereotypowym myśleniu o niepełnosprawnych podróżnikach, pokazując swoją postawą i działaniem, że niepełnosprawność nie musi być ograniczeniem.
• Kaja Kosowska – jest niewidomą pianistką, absolwentką i doktorantką Akademii Muzycznej w Katowicach. O graniu wypowiada się następująco: „Granie na fortepianie to nie tylko posiadanie mocnych palców i szybkie nimi bieganie; to często walka z samym sobą, pewna ilość wyrzeczeń, złożenia doświadczeń życiowych, niekoniecznie muzycznych. Jeśli o czymś opowiadasz słowami, jest to proste. Na fortepianie możliwości jest mniej, dźwięków jest ile jest i trzeba komasować. Jest to ciężkie do osiągnięcia, ale mamy na to całe życie".
Kaja szybko nawiązała świetny kontakt z publicznością. Pełna naturalnej empatii, spontaniczna, chwilami wręcz żywiołowa w swoich reakcjach przekonywała, że brak wzroku nie musi być największą tragedią życia. W jej życiu to na pewno nie jest jej największa „wada". Wykorzystując swój talent krasomówczy otworzyła także przed publicznością swój bardzo piękny i barwny świat wyobraźni, także muzycznej. Z pewnością zyskała wielu sympatyków i przyjaciół – żegnały ją głośne brawa i okrzyki sympatii.
• Krzysztof Wostal – jest osobą głuchoniewidomą. Od roku 2000 prowadzi specjalistyczne szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami i o niepełnosprawnych na zlecenie różnych firm, stowarzyszeń, fundacji i instytucji. Posiada dyplom technika informatyka, a także licencjat administracji uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Potrafi biegle czytać i pisać alfabetem brajla. Zna alternatywne metody komunikacji jak alfabet Lorma, brajl do dłoni i daktylografia. Prowadzi szeroką działalność społeczną, uczestnicząc w pracach różnych stowarzyszeń, rad i komisji. Lubi podróżować, czytać książki, słuchać różnorakiej muzyki, odpoczywać przy nargili, grać w szachy, pływać, jeździć na rowerze.

O dobrą radę na dalsze podróżowanie, czyli życie poprosiła dwoje bohaterów spotkania, prowadząca je red. Beata Tomanek. – Nie mam gotowej recepty – opowiedział Krzysztof Wostal – ale chciałbym Państwu powiedzieć, że dzisiaj jest pierwszy dzień reszty waszego życia. Z tego co się zdarzyło możemy czerpać, czerpać z przeszłości. Nawet jeśli popełnialiśmy jakieś błędy, jeśli zdarzyło się zrobić coś nie tak, to, ponieważ już tego nie możemy zmienić – idźmy ku przyszłości!

Z tych doświadczeń – złych i dobrych – wyciągnijmy wnioski. Życzę Państwu aby po wyjściu z tej sali spotkali na swojej drodze mnóstwo fajnych ludzi, którzy Wam coś dadzą, i którym Wy będziecie mogli coś dać. Otwórzcie swoje głowy na siebie i na innych.

Współorganizatorami obchodów dnia były Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Biblioteka Śląska w Katowicach.

*Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony został w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego obchody mają służyć zwiększeniu świadomości korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia społecznego, politycznego, gospodarczego i kulturalnego.

Zobacz galerię...
Tekst i fot. Ryszard Rzebko
Data publikacji: 06.12.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.