Data dodania: 16.01.2018

Od 15 lat Dają Szansę

14 stycznia Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę" w Wadowicach obchodziło jubileusz 15-lecia działalności.
Jego realizowana przez te lata misja to: twórcze dzieciństwo, przełamywanie barier i ograniczeń, łatwiejsza codzienność i lepsza przyszłość dla niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin.

Organizacja ta prowadzi szereg placówek w Wadowicach, m.in. specjalistyczną poradnię psychologicznp-pedagogiczną, punkt przedszkolny, świetlicę terapeutyczno-integracyjną, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy i Centrum Wolontariatu.
Podopieczni mogą korzystać z następujących form terapii: zajęć psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznych i integracji sensorycznej, zajęć rehabilitacyjnych oraz w sali doświadczania świata, hipo-, dogo-, hydroterapii i biofeedbacku, muzyko- i arteterapii.
Największym przedsięwzięciem obecnie realizowanym przez tę organizację jest budowa Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Terapeutycznego. Będzie to trzykondygnacyjny budynek o powierzchni 1000 m kw. w którym znajdą się pomieszczenia związane głównie z rehabilitacją, gabinety logopedyczne, pedagogiczne oraz punkt przedszkolny i szkolny. W listopadzie ub. roku znajdował on się już w stanie surowym zamkniętym.

Jubileuszowa uroczystość odbyła się w Wadowickim Centrum Kultury; rozpoczęła ją oficjalnym przywitaniem wszystkich przybyłych gości prezes stowarzyszenia Bogumiła Jończyk.
Byli wśród nich przedstawiciele wojewódzkich, powiatowych i gminnych władz samorządowych, PCPR i MOPS w Wadowicach, przedstawiciele szkół i instytucji współpracujących ze stowarzyszeniem oraz sponsorzy.

Krótką historię stowarzyszenia zaprezentowała wiceprezes organizacji – Joanna Szymańska. Tuż po niej nastąpiło oficjalne podziękowanie zaproszonym gościom za wieloletnie wsparcie okazywane dla całej społeczności i działalności stowarzyszenia. Głos zabrali m.in.: wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak, burmistrz Wadowic – Mateusz Klinowski, wiceburmistrz Wadowic – Ewa Całus, wójt Gminy Brzeźnica – Bogusław Antos, były prezes Zarządu Stowarzyszenia – Jacek Jończyk i inni.

Goście wyrażali wdzięczność za działalność, jaką prowadzi stowarzyszenie, za opiekę sprawowaną nad dziećmi z niepełnosprawnością , wielkie, otwarte serca oraz trud walki o ich lepszą przyszłość.
- Jesteśmy zaszczyceni i wdzięczni, że tak wiele osób skorzystało z naszego zaproszenia przybywając na uroczystości jubileuszowe. To dla nas niezwykle istotny znak – znak wsparcia naszych działań, szacunku i uznania. Za to wszystko chcielibyśmy dzisiaj podziękować. Za 15 lat wspólnej drogi ku lepszej przyszłości osób niepełnosprawnych. Jednocześnie wierzymy, że to dopiero jej początek. – powiedziała prezes Bogumiła Jończyk.

Podczas uroczystości nastąpiło również uroczyste przekazanie vouchera wylicytowanego podczas aukcji zorganizowanej wspólnie z księdzem Mateuszem Wójcikiem na dalszą terapię i rehabilitację Wiktorii Gałki.
Tuż po części oficjalnej uroczystości, nastąpiła część artystyczna – występ podopiecznych stowarzyszenia – wychowanków Świetlicy Terapeutyczno-Integracyjnej SZANSA oraz recital Angeliki Kot – partnerki akcji „Buduj Razem z Nami".
Nie zabrakło również jubileuszowego tortu z którego najbardziej cieszyli się podopieczni stowarzyszenia.

Zobacz galerię...

Info i fot. Dać Szansę, oprac. sza
Data publikacji: 16.01.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.