Data dodania: 02.02.2018

„Aktywny samorząd” w 2018 roku

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe (docx 55 KB) obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2018 roku. Wszystkim biorącym udział w konsultacjach społecznych projektu tego dokumentu Fundusz bardzo dziękuje za zaangażowanie i konstruktywną współpracę.

Pobierz


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.