Data dodania: 10.01.2018

Zmiana na stanowisku ministra zdrowia

W ramach reorganizacji składu rządu 9 stycznia Łukasz Szumowski, dotychczasowy wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego objął obowiązki ministra zdrowia zastępując na tym stanowisku Konstantego Radziwiłła.

Ł. Szumowski w 1998 roku rozpoczął pracę w Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie. Kierował m.in. Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca. Pełnił również liczne funkcje w europejskich i polskich towarzystwach naukowych a także współpracował z fundacjami Kresy w Potrzebie, czy Serce dla Arytmii.

Tytuł profesora otrzymał w 2016 roku z rąk prezydenta Andrzeja Dudy.
kat
Data publikacji: 10.01.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.