Data dodania: 18.01.2018

Dokument dot. polityki senioralnej – w przygotowaniu

Z okazji dnia Babci i Dziadka, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz minister edukacji narodowej Anna Zalewska odwiedziły przedszkole „Promyczek" w Błoniu, udział w tym spotkaniu wzięli też uczestnicy miejscowego Domu Dziennego Pobytu Senior+.

Minister Rafalska, korzystając z okazji złożyła gościom życzenia, podkreślając jak ważna jest rola babci i dziadka,doceniła rolę i znaczenie osób starszych dla rodziny, dla budowania silnych więzi międzypokoleniowych.

Ministerstwo aby wspomóc najstarszych Polaków opracowało program Opieka 75 plus, który jest adresowany do osób samotnych w wieku ponad 75 lat, którzy mieszkają w gminach do 20 tys. mieszkańców. Ma on ułatwić dostęp do usług opiekuńczych i specjalistycznych. Ponadto rekordowa kwota 80 mln zł zostanie przeznaczona na program „Senior plus", na utworzenie domów dziennych i klubów „Senior plus", aby seniorzy jak najdłużej mogli być aktywni i samodzielni.

Minister edukacji oprócz okolicznościowych życzeń zapowiedziała, że w 2019 r. w każdej placówce oświatowej będzie szybki internet i multimedialne tablice, które umożliwią naukę obsługi internetu, narzędzia ułatwiającego niektóre czynności, np. rejestrację w przychodni on-line.

Podkreśliła również, rozwój wolontariatu w szkołach. Część działań wolontariuszy skierowana jest do seniorów. Szkoła uczy też szacunku do dorosłych i tolerancji.

kat
Data publikacji: 18.01.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.