Data dodania: 16.02.2018

Gala konkursu "Samorząd Równych Szans" 2017 - 26 lutego br.

Juz wkrótce będzie miała miejsce uroczysta Gala konkursu "Samorząd Równych Szans" 2017, podczas której zostaną wręczone statuetki oraz wyróżnienia dla nagrodzonych samorządów. Uroczystość odbędzie się 26 lutego o godz. 12.00 w Krakowie, w Sali Muzeum Armii Krajowej (ul. Wita Stwosza 12).

Udział w przedsięwzięciu wezmą przede wszystkim przedstawiciele nagrodzonych w konkursie samorządów oraz pracownicy innych jednostek samorządu, organizacji pozarządowych, administracji centralnej, mediów.

Konkurs „Samorząd Równych Szans" to projekt promujący aktywność osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia. To ogólnopolska inicjatywa, która jest przeznaczona dla samorządów realizujących najciekawsze inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zwiększa świadomość społeczną i szanse osób z niepełnosprawnościami na aktywny udział w życiu zawodowym i społecznym, promując te kwestie w mediach i propagując nagrodzone w konkursie projekty.

Grupą docelową projektu są samorządy wszystkich szczebli – wojewódzkie, powiatowe i gminne. „Samorząd Równych Szans" już od 2009 roku wpisał się na stałe do kalendarza najważniejszych wydarzeń ogólnopolskich, promujących aktywność osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia. Do miana Samorządu Równych Szans 2017 aspirowało w dziewiątej edycji konkursu ponad 50 samorządów z całej Polski. Oprócz 9. nagród w głównym konkursie, przyznano także kilkanaście wyróżnień.

Konkurs Samorząd Równych Szans wpływa na zwiększanie świadomości społecznej i szans osób z niepełnosprawnościami na aktywny udział w życiu zawodowym i społecznym. Projekt promuje także działania mające na celu zwiększanie dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami.
Wśród patronów medialnych tego wydarzenia znajdują się również "Nasze Sprawy".

pr

Data publikacji: 16.02.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.