Data dodania: 13.02.2018

ŚDS - potrzebna i korzystna inwestycja

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) to dobry sposób wydatkowania pieniędzy publicznych. To korzystna inwestycja zarówno dla osób z niepełnosprawnością, jak i dla samorządów – mówiła Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej podczas uroczystości otwarcia takiej placówki w Strzelcach Krajeńskich w Lubuskiem, 12 lutego.

Finansowanie pobytu uczestników w ŚDS jest w pełni pokrywane ze środków budżetu państwa. - Prowadząc politykę swojego resoru staram się w ten sposób dzielić te budżetowe środki, które nie zawsze są wystarczające, aby ta sieć placówek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi była w miarę jednolita, a więc żeby chociażby w powiecie była jedna taka placówka - powiedziała minister Rafalska.

Niestety w wielu powiatach brakuje jeszcze ŚDS-ów, będących placówkami dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi wymagającymi wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i w rehabilitacji.

W województwie lubuskim – jak wyjaśnił Władysław Dajczak, wojewoda lubuski – funkcjonują 23 takie placówki, oferujące 919 miejsc, jednak brakuje ich jeszcze w dwóch powiatach – żagańskim i wschowskim.

- Życzę, aby te uśmiechnięte twarze /.../ umilały wam każdy dzień pobytu, żeby placówka wypełniała się ciekawymi, interesującymi pomysłami, żeby to ciepło, o którym mówił pan burmistrz – bo poprzednio była tu kotłownia – było naszym ludzkim ciepłem, naszym po prostu sercem – powiedziała na zakończenie E. Rafalska.

Oprac. IKa
Data publikacji: 13.02.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.