Data dodania: 12.02.2018

Rada Ekspertów przy UTK zbada dostępność kolei

Po raz pierwszy w nowym składzie zebrała się Rada Ekspertów do spraw osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Rada działa przy prezesie Urzędu Transportu Kolejowego, a jej członkami są osoby doskonale znające problemy osób z niepełnosprawnością.

Przewodniczącym Rady Ekspertów został Piotr Pawłowski, prezes Fundacji „Integracja". W skład Rady weszli: Krzysztof Chwalibóg, Donata Kończyk, Michał Pelczarski, Paulina Pietrasik, Bogdan Szczepankowski, Beata Wachowiak-Zwara, Anna Woźniak-Szymańska i Adam Piotr Zając.

– Pokładam w pracach Rady bardzo dużą nadzieję. Musimy szczególnie mieć na uwadze, że trwają inwestycje w infrastrukturę kolejową. Naszym zadaniem jest działanie, które pozwoli zapewnić możliwie najwyższą dostępność tych inwestycji i jest zgodne z założeniami projektowania uniwersalnego – mówił Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego, wręczając akty powołania członkom nowej Rady.

Jednym z działań, które Rada planuje realizować w tym roku, jest przeprowadzenie audytu dostępności nowo budowanych lub modernizowanych obiektów dworcowych sprawdzającego ich dostosowanie do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

– Działania mające na celu poprawę dostępności transportu kolejowego to również działania na styku kolei i samorządów. Cieszę się, że grono Rady zostało poszerzone o przedstawiciela Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz – po raz pierwszy – o przedstawicieli samorządu – ocenił Piotr Pawłowski, przewodniczący Rady.

Pierwsze spotkanie było również okazją do zaprezentowania przez przedstawiciela Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju koncepcji rządowego projektu „Dostępność plus – Przyjazna Polska". – Urząd Transportu Kolejowego zaangażuje się w ten projekt. Ważne jest, że pojawiła się koncepcja skoncentrowania wszystkich działań związanych z dostępnością w jednym miejscu – podkreślał po prezentacji Ignacy Góra.

– Zagadnienia dotyczące osób o ograniczonej możliwości poruszania się są jednymi z najważniejszych działań podejmowanych przez prezesa UTK w odniesieniu do systemu kolejowego – podsumował spotkanie Ignacy Góra.
Info: UTK, oprac. sza
Data publikacji: 12.02.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.