Data dodania: 14.02.2018

Środki PFRON dla samorządów

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekaże 143 mln zł do samorządów wojewódzkich, tyle samo co w roku ubiegłym i 780,9 mln zł do samorządów powiatowych prawie o 17 mln więcej w stosunku do roku ubiegłego.

W powiatach dystrybucją środków zajmują się Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Ponad połowa z nich – b 436,5 mln zł zostanie przeznaczona na działalność warsztatów terapii zajęciowej, reszta na pomoc osobom z niepełnosprawnością, m.in. dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego czy przedmiotów ortopedycznych.

Wojewódzkie samorządy środki otrzymane z PFRON przeznaczą m.in. na dofinansowanie zakładów aktywności zawodowe, budowę i remonty obiektów służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

Łącznie dla samorządów w budżecie PFRON przewidziano 947 mln zł, z czego nieco ponad 23 mln zł stanowią koszty obsługi tego dofinansowania.

kat
Data publikacji: 14.02.2018 r.

 


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.