Data dodania: 14.02.2018

Wpływ na życie osób z niepełnosprawnością projektu każdej ustawy będzie musiał być oceniony

Projekt każdej ustawy będzie musiał zawierać - w ramach obowiązkowej oceny skutków regulacji (OSR) - opis wpływu danej regulacji na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, w tym także osób z niepełnosprawnością i starszych.

Oznacza to, że każda projektowana ustawa zostanie przeanalizowana pod kątem konsekwencji, jakie przyniesie dla tych osób.

Komitet Społeczny Rady Ministrów, któremu przewodniczy Beata Szydło, przyjął projekt takich przepisów na swoim drugim posiedzeniu, 13 lutego 2018 r.

W trakcie posiedzenia Komitetu ustalono powołanie zespołu ds. strategii polityki społecznej. Jego głównym zadaniem będzie opracowanie Strategii polityki społecznej na lata 2020-2030. Do zespołu zostaną zaproszeni przedstawiciele ministerstw, organizacji pozarządowych, samorządów oraz eksperci. Szczególnie ważnym założeniem prac zespołu jest wsłuchanie się w potrzeby społeczności lokalnych oraz identyfikacja najlepszych rozwiązań prorodzinnych wprowadzanych przez te społeczności i zbadanie możliwości ich wdrażania w innych regionach.

- Mądra polityka społeczna wymaga długofalowej strategii i dużej konsekwencji – powiedziała wicepremier Beata Szydło, przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów. – Dziś jeszcze nie widać skutków wieloletnich zaniedbań w tym obszarze, dlatego problem ten może wydawać się nieistotny. Jednak to dziś jest właściwy czas na podjęcie działań zaradczych.

Info: KPRM, oprac. sza
Data publikacji: 14.02.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.