Data dodania: 27.02.2018

Ponad 200 mln zł to kwota świadczeń zakwestionowanych przez ZUS

W 2017 roku w wyniku przeprowadzonych kontroli zwolnień lekarskich ZUS wstrzymał lub cofnął świadczenia na kwotę 200,7 mln zł. W 2016 r. kwota ta wynosiła 203,8 mln zł.

Kontrole były przeprowadzone dwukierunkowo. Sprawdzano prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Lekarze orzecznicy ZUS oceniali w trakcie badania, czy osoba na zwolnieniu lekarskim wymaga dalszego leczenia. Jeżeli nie wówczas skracano okres obowiązywania zwolnienia.

Kontrolowano także, czy chory przebywający na zwolnieniu nie pracuje zawodowo lub nie wykonuje innych prac, które mogłyby wydłużyć powrót do zdrowia.

W ubiegłym roku przeprowadzono prawie 500 tys. kontroli zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Wydano 25,1 tys. decyzji wstrzymujących wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 23,2 mln zł.

195 tys. osobom obniżono wypłaty na kwotę 173,4 mln zł z tytułu ustania ubezpieczenia np. w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Wtedy wysokość świadczenia wynosi do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju.

Kolejnym powodem ograniczonego wypłacania świadczenia chorobowego jest opóźnienie w dostarczaniu zwolnienia lekarskiego. ZUS obniża wypłacanie świadczenie za każdy kolejny dzień o 25 proc. aż do momentu dostarczenia zwolnienia. Tego obowiązku nie dopełniło 66,3 tys. osób i zd tego tytułu nie wypłacono 4,1 mln zł.

kat
Data publikacji: 27.02.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.