Data dodania: 02.03.2018

Dobre praktyki przedsiębiorczości społecznej

Zalety tworzenia modelu spółdzielni socjalnych przy warsztatach terapii zajęciowej oraz rola przedsiębiorczości społecznej w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych były tematem prelekcji Doroty Habich, p.o. prezesa Zarządu PFRON podczas otwarcia konferencji dotyczącej przedsiębiorczości społecznej.

Konferencja odbyła się w Szamotułach w województwie wielkopolskim. Współorganizatorami wydarzenia byli: PFRON, pełnomocnik wojewody wielkopolskiego ds. równego traktowania, Powiat Szamotulski, PCPR w Szamotułach oraz Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach.

- Trzeba zwrócić uwagę, iż tworząc spółdzielnię socjalną przy warsztatach terapii zajęciowej dopasowujemy model do środowiska lokalnego, a miejsca pracy dostosowujemy do możliwości i konkretnych osób z niepełnosprawnownością. Przy czym szczególną pomocą i wsparciem jest w tym wypadku międzysektorowe partnerstwo lokalne. A efektem między innymi satysfakcja i radość dotychczasowych pracowników spółdzielni z zatrudnienia i pracy – tłumaczyła prezes Dorota Habich.

Wśród prelegentów byli specjaliści z wielkopolskich ośrodków ekonomii społecznej. Jarosław Wypyszyński przedstawił zalety zamówień społecznie odpowiedzialnych, które mogą być elementem spójnego systemu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Prezes Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych Justyna Ochędzan zwróciła uwagę na kluczową zasadę ekonomii społecznej: nie maksymalizacji zysku, a głównie działań ukierunkowanych na rzecz konkretnych osób i społeczeństw lokalnych.

Licznie zgromadzeni uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznania się z dobrymi praktykami w dziedzinie funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych. Wysiłek włożony w tworzenie spółdzielni, sposób działania, którego efektem jest zadowolenie i samodzielność pracujących w przedsiębiorstwie osób niepełnosprawnych przedstawiła przełożona Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek i jednocześnie prezes spółdzielni, Siostra Grażyna Koźlik.

Jak istotne w tych działaniach jest wsparcie samorządu lokalnego można było się przekonać z wystąpienia starosty szamotulskiego Józefa Kwaśniewicza. Zwrócił on uwagę na konieczność prawidłowego wdrażania modelu działań odpowiedzialnych społecznie i wzorowania się na powiatach, które właściwie zdiagnozowały rynek pracy.

Warto zauważyć, że w Wielkopolsce funkcjonuje obecnie najwięcej spółdzielni socjalnych w porównaniu z pozostałymi województwami. Konferencja w Szamotułach była właśnie okazją do wymiany myśli i doświadczeń, pogłębienia wiedzy oraz określenia problemów i wyzwań, które stoją przed spółdzielczością socjalną.

Ostatnim, ale bardzo uroczystym momentem konferencji, było uhonorowanie medalem „Za serce – sercem" prezes Doroty Habich, oraz Anny Skupień, dyrektora Oddziału Wielkopolskiego PFRON. Medal wręczył prezes Fundacji Miłosierdzie z Kalisza Stanisław Bronz.

Konferencji towarzyszyła wystawa fotografii pt.: Malowanie światłem" wykonana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra".

Zdjęcia dzięki uprzejmości: „Dnia Szamotulskiego" oraz PCPR w Szamotułach.

Zobacz galerię...

Info: PFRON, fot. konferencja PFRON Szamotuły
Data publikacji: 02.03.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.