Data dodania: 27.02.2018

Dezyderat Komisji ds. Petycji ws. dodatku dla osób z niepełnosprawnością

Sejmowa Komisja ds. Petycji wystąpiła 27 lutego z dezyderatem do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości dodatkowego wsparcia finansowego osób z niepełnosprawnością.

Wydatki jakie ponoszą te osoby m.in. na leki czy rehabilitację wymagają wsparcia ze strony państwa. Komisja prosi o wskazanie, czy w związku z przypadającą na ten rok weryfikacją świadczeń rodzinnych osoby niepełnosprawne mogą liczyć na podwyższenie kwoty zasiłku i zrównania go z dodatkiem pielęgnacyjnym.

Przypomniano, że w grudniu komisja rozpatrzyła petycję, której autor sugerował, by osobom pobierającym zasiłek pielęgnacyjny przyznać dodatek z tytułu niepełnosprawności w wysokości 402,72 zł.

Kwota ta jest zaczerpnięta z ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Mimo, iż Komisja ds. Petycji oceniła „niewłaściwe zastosowanie" analogii zadecydowała by przekazać ten dezyderat „aby poznać ewentualne możliwości dodatkowego wsparcia osób niepełnosprawnych, w tym w kwestii podwyższenia kwoty zasiłku oraz zrównania z dodatkiem pielęgnacyjnym".

kat
Data publikacji: 27.02.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.