Data dodania: 01.03.2018

Czas na „Przyjazną Polskę"

„Miarą dojrzałości państwa jest to, jak traktuje i opiekuje się swoimi słabszymi obywatelami" – powiedział w expose premier Morawiecki, cytując twórcę polskiej szkoły rehabilitacji, Wiktora Degę.

– Rozpoczniemy wielki projekt Przyjazna Polska. Projekt na kolejne lata, który usunie bariery infrastrukturalne i prawne, utrudniające pełną integrację całego polskiego społeczeństwa – podkreślił szef rządu.

Program „Dostępność Plus – Przyjazna Polska" ma umożliwić samodzielne i niezależne funkcjonowanie przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Jest kompleksowym wsparciem również dla osób z małymi dziećmi, kobiet w ciąży, także dla innych takiego wsparcia potrzebujących, z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami fizycznymi bądź intelektualnymi.

Program dotyczy dostępności architektonicznej, transportowej, informacyjnej i komunikacyjnej. Przyjazna Polska to również prawo, usługi, cyfryzacja, działalność badawcza i rozwojowa oraz wsparcie biznesu.

O tym, że należy nie tylko zwiększyć egzekwowanie istniejących przepisów, ale także tworzyć nowe regulacje/przepisy przyjazne ww. grupom ludzi ze specjalnymi potrzebami – mówił 27 lutego Paweł Chorąży, wiceminister, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (MIiR), na posiedzeniu sejmowej komisji polityki senioralnej.

Zwrócił także uwagę, że nie do zaakceptowania jest w XXI wieku fakt np. niedostosowania budynków użyteczności publicznej, szkół, dworców, tramwajów czy pociągów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Także istnienie barier w dostępie do informacji poprzez np. brak tłumaczy języka migowego.

Program „Dostępność Plus – Przyjazna Polska" ma to zmienić. Wspólny wysiłek rządu, samorządów i organizacji społecznych ma poprawić jakość usług i infrastruktury, z których korzystają na co dzień wszyscy obywatele naszego państwa. Ma też wpłynąć pozytywnie na aktywność zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami i innych ze specjalnymi potrzebami. Program ma również zapewnić nowe możliwości dla przedsiębiorców np. w obszarze technologii asystujących.

Odpowiedzialnym za koordynację i przygotowanie fazy konsultacyjnej programu jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

IKa
Data publikacji: 01.03.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.