Data dodania: 15.03.2018

Innowacje społeczne i technologiczne dla osób z niepełnosprawnością

W terminie 13-14 marca w Budapeszcie odbyła się konferencja pn. Social and Technological Innovations – A Full Participation of Persons with Disabilities organizowana przez Ministerstwo Zasobów Ludzkich Węgier (Ministry of Human Capacities), w ramach prezydencji węgierskiej w Grupie Wyszehradzkiej. 

Głównym tematem konferencji były współczesne innowacje społeczne i technologiczne wykorzystywane w codziennym życiu osób z niepełnosprawnością, a także skorelowane działania rządów państw Grupy Wyszehradzkiej w tym zakresie

W tracie sesji otwierającej konferencję Krzysztof Michałkiewicz - sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, przedstawił informację na temat działań Polski na rzecz wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Podczas konferencji została także omówiona współpraca z innymi państwami Grupy Wyszehradzkiej w obszarze niepełnosprawności, w celu zagwarantowania praw i udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym w regionie.

Przewidywane jest dalsze zaangażowanie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych we współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej w obszarze włączenia społecznego tej grupy osób.

Info i fot. BON, oprac. sza

Data publikacji: 15.03.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.