Data dodania: 19.03.2018

„Za Życiem” – program wielkiej misji

W dniu 14 marca w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja podsumowującą prowadzone konsultacje społeczne zmian w ustawach wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Gośćmi konferencji byli m.in. Beata Szydło – przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów, wiceprezes Rady Ministrów, Elżbieta Rafalska – minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Krzysztof Michałkiewicz – pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Poruszane kwestie dotyczyły polityki rządu wobec osób z niepełnosprawnością i priorytetowych działań MRPiPS w zakresie polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

PFRON reprezentowała Anna Wandzel – dyrektor Oddziału Mazowieckiego PFRON.

Na realizację tego wyjątkowego programu, kierowanego do szczególnej grupy osób przewidziano w latach 2016-2021 ponad 3 mld zł – przypomniała wicepremier Beata Szydło.

 - Program „Za życiem” jest wyjątkowy. Żaden nie powstał w tak szczególnych okolicznościach, z tak wielkim poczuciem misji, którą powinniśmy podjąć po to, by faktycznie pokazać, że dla polskiego państwa wspieranie wszystkich obywateli, każdego, jest niezwykle ważne, a szczególnie tych, którzy są w trudniejszej sytuacji, którzy są słabsi, którzy wymagają troski i opieki – powiedziała wicepremier. Podkreśliła, że jest to program pokazujący jak ważne jest życie, że jest dla tych wszystkich, którzy mają poczucie odpowiedzialności za osoby wymagające wsparcia i pomocy oraz dla tych właśnie osób, by wiedziały, że nie są same.

Przypomnijmy: Pierwszy etap programu „Za życiem” to m.in. wsparcie rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem, wzmocnienie roli asystenta rodziny, rozwój mieszkań chronionych i nowy program polityki zdrowotnej.

Drugi etap to m.in. wsparcie byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej, wydłużenie z 14 do 30 dni prawa do zasiłku opiekuńczego oraz wsparcie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, procedowany w ramach programu „Za Życiem” przewiduje różne formy i sposoby zatrudnienia  dla opiekunów, którzy chcą być aktywni zawodowo, np. indywidualny lub ruchomy rozkład czasu pracy, czy telepracę. Jednak te propozycje dla opiekunów, którzy chcą łączyć pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego z możliwością dorabiania, są niewystarczające. Projekt nie uwzględnia potrzeb m.in. osób samozatrudnionych czy wsparcia dla osób całkowicie zależnych, a także niskofunkcjonujących osób z autyzmem, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, których opiekunowie walczą o stworzenie dla nich małych środowiskowych placówek – nowych typów ŚDS.

Na rozwiązanie czekają także problemy pracowników i prowadzących warsztaty terapii zawodowej. Wiele spraw związanych ze świadczeniami dla opiekunów będzie prowadzonych dopiero po zapowiadanej przez rząd reformie orzecznictwa

Minister Elżbieta Rafalska podsumowując konsultacje tego programu podkreśliła: - Mamy rozwijanie sieci mieszkań treningowych, chronionych, wspieranych, zwiększenie dotacji do każdego uczestnika ŚDS, w których mamy tak ogromne zainteresowanie, że nie jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć. Zwiększyliśmy dotację i traktujemy to jako nasze zadanie, jako dziecko, które jest dla nas bardzo ważne. Mówimy też o wsparciu opiekunów osób niepełnosprawnych w podjęciu pracy. Dzięki temu możemy pomóc w zatrudnieniu osób, które długo były poza rynkiem pracy.

- W PFRON trwają prace nad wsparciem dla osób 25+, dedykowanym osobom po ukończeniu szkoły – poinformował Krzysztof Michałkiewicz, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Zapewnił jednocześnie, że podjęto już pewne działania dla stworzenia odpowiednich warunków opieki dla dorosłych osób z autyzmem.

Minister Rafalska przypomniała, że na początku roku została wprowadzona Mobilna Karta Dużej Rodziny. Teraz wyzwaniem dla ministerstwa jest mobilna legitymacja osoby z niepełnosprawnością. Powiedziała również, że trzykrotnie zwiększone zostały środki na rozwój miejsc opieki dla najmłodszych dzieci, że w tym roku może powstać 24,5 tys. nowych miejsc opieki, oraz że dofinansowane zostanie 56 tys. już istniejących miejsc, w tym prawie 640 dla dzieci z niepełnosprawnością.

- Po raz pierwszy spojrzeliśmy na politykę społeczną, że to jest ważna inwestycja, że to nie jest koszt, to nie jest wydatek, to nie jest ból zębów dla ministra finansów – podsumowała minister.

Zobacz galerię... 

kat, fot. PFRON

Poniżej materiały z konferencji podsumowującej.

Projekt ustawy o rehabilitacji

Uchwała w sprawie programu "Za życiem"

Praktyczny poradnik savoir-vivre


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.