Data dodania: 10.03.2018

Gala IX edycji konkursu „Samorząd Równych Szans” za nami!

W poniedziałek, 26 lutego 2018 roku odbyła się finałowa Gala konkursu „Samorząd Równych Szans” 2017. na najlepsze działania samorządów, które szczególnie przyczyniają się do wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami, w różnych aspektach życia społecznego i zawodowego.

Wydarzenie miało miejsce w magicznej scenerii Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, które swoją atmosferą podniosło rangę wydarzenia i sprawiło, że wrażenia z Gali pozostaną niezapomniane.

Galę otworzył recital wokalistki – Aleksandry Gudacz, która zasłynęła m.in. podczas z Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Następnie zgromadzonych powitała dr Anna Rdest, z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR), która prowadziła Galę. Po przywitaniu wszystkich zebranych przez Aleksandra Waszkielewicza – prezesa FIRR, pomysłodawcę konkursu i głównego gospodarza wydarzenia – głos zabrali reprezentanci patronów honorowych Gali, m.in. dr Sylwia Spurek – zastępczyni rzecznika praw obywatelskich ds. równego traktowania, Marta Mordarska – dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON oraz Ilona Raczyńska-Ciszak, która przekazała zgromadzonym słowa pozdrowienia od europosła Marka Plury. Słowa powitania skierowali do zgromadzonych także reprezentanci jednostek będących partnerami konkursu – ROPS w Krakowie oraz Urzędów Marszałkowskich Województw Małopolskiego, Śląskiego i Dolnośląskiego.

Jak co roku na Gali obecni byli przedstawiciele wyróżnionych i nagrodzonych samorządów z całej Polski, którzy na co dzień dążą do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami. To właśnie dzięki ich mobilizacji i zaangażowaniu możliwe jest wypracowanie działań, o które na co dzień walczy środowisko osób z niepełnosprawnościami. Samorządy zostały ocenione i nagrodzone w trzech grupach: najlepsza gmina, najlepszy powiat ziemski/województwo oraz najlepszy powiat grodzki.

Natomiast projekty z terenów Małopolski i Śląska dodatkowo wzięły udział w edycjach regionalnych konkursu.  Wszystkie samorządy które wykazały się wyjątkową inicjatywą i pomysłem, otrzymały wyróżnienie lub statuetkę oraz tytuł „Samorząd Równych Szans”. Na wniosek Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących zostało także przyznane wyróżnienie specjalne dla Gminy Kępice. Uhonorowanie działań samorządów ma być także zachętą do działania tych jednostek administracji publicznej, które jeszcze nie zgłosiły się do konkursu. Wszystkie nagrodzone projekty znajdują się w ogólnopolskiej Bazie Dobrych Praktyk.

Podczas Gali konkursu „Samorząd Równych Szans” 2017 nie mogło zabraknąć kilku słów na temat Założeń dla Nowego Systemu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Obecnie trwają liczne spotkania z przedstawicielami władz. Działania, które podejmuje coraz więcej samorządów, są dowodem, że zaproponowane zmiany są możliwe do realizacji.

Została przyznana także Nagroda Specjalna, dla dr. Krzysztofa Kurowskiego z Biura RPO. Doceniony został jego wkład i zaangażowanie w kształtowanie dostępnego dla osóbz niepełnosprawnościami środowiska lokalnego oraz konsekwentne szerzenie idei niezależnego życia.

Po raz kolejny konkurs „Samorząd Równych Szans” pokazał ile wspaniałych i cennych inicjatyw już zostało podjętych, ale jednocześnie – jak wiele jeszcze trzeba zrobić. Cieszy jednak fakt, że coraz więcej samorządów jest świadomych problemów, z jakimi borykają się ich mieszkańcy i starają się im przeciwdziałać. Jest to nadzieja na przyszłość, która pokazuje, że idea „Za Niezależnym Życiem” jest możliwa do urzeczywistnienia i należy dążyć do jej realizacji.

Wyniki konkursu "Samorząd Równych Szans" 2017 na najlepsze projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które realizowane są przez polskie samorządy.

Powiat grodzki

Laureaci statuetki

 1. 1.     Gdańsk - Gdański model deinstytuzjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi
  2. Konin – Wprowadzenie systemu Projektowania Dostępnego (Uniwersalnego) oraz powołanie Oficera Dostępności.
  3. Lublin – Przyjazne zatrudnienie w jednostkach Miasta Lublin dla osób z niepełnosprawnościami
  4. Poznań – Program mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualna z terenu miasta Poznania

Wyróżnieni

 1. Częstochowa - Droga ku samodzielności osób z niepełnosprawnością
 2. Gdynia - Wiatr w żagle! Gdynia wspiera opiekunów osób z niepełnosprawnościami
 3. Jaworzno - Asystent Osoby Niepełnosprawnej
 4. Katowice - Katowice bez barier-wychodząc naprzeciw niepełnosprawności
 5. Koszalin - teleOPIEKA, blisko Twoich bliskich
 6. Kraków - Program "Kraków dla Rodziny "N"
 7. Warszawa - Samodzielność życiowa jako wynik różnych form systemowego wsparcia m.st. Warszawy.
 8. Wrocław - Wrocław bez barier 2017

 Powiat ziemski / województwo

Laureaci statuetki

 1. Powiat Gliwicki - Projekt partnerski "Nowy start w lepszą przyszłość"
 2. Powiat Opoczyński - Centrum Usług Społecznych - Bliżej rodziny
 3. Powiat Świdnicki wraz z Miastem Świdnica - Przyjazny i aktywny samorząd

Wyróżnieni

 1. Powiat Krapkowicki - Razem możemy więcej
 2. Powiat Łęczyński - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej jako dobra praktyka aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Łęczyńskim.
 3. Powiat Piski - Klub Samopomocy dla osób niepełnosprawnych szansą na lepsze jutro.
 4. Powiat Żywiecki - Projekt partnerski pn. Razem w lepszą Przyszłość
 5. Województwo Małopolskie - Małopolska. Kultura wrażliwa. Poprawa dostępności instytucji kultury województwa małopolskiego dla osób z niepełnosprawnościami

Gmina

Laureaci statuetki

 1. Dobre Miasto - Nadbudowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej
 2. Klucze - „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”
 3. Piła - Manufaktura Dobrych Usług

 Wyróżnieni

 1. Kaliska – Żyć lepiej - wsparcie i poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Kaliska
 2. Kołobrzeg - Jak przyjemnie być seniorem
 3. Tczew - Życie to teatr
 4. Trzebinia - Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego w Trzebini
 5. Wiązowna - Spółdzielnia Socjalna "Odmiana"

Nagroda Specjalna prezesa Zarządu PFRON

 1. Białystok - Kampania "Ostatni Skok"
 2. Lublin - Przyjazne zatrudnienie w jednostkach Miasta Lublin dla osób z niepełnosprawnościam

 VII Małopolski Samorząd Równych Szans

Nagroda oraz Tytuł „Małopolski Samorząd Równych Szans”: - Miasto Kraków - "Kraków dla Rodziny "N"

Wyróżnieni

 1. Powiat Bocheński - Festiwal Piosenki "Integracja malowana dźwiękiem"
 2. Gmina Trzebina - Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego w Trzebini –

Śląski Samorząd Równych Szans

Nagroda oraz Tytuł „Śląski Samorząd Równych Szans”:

Częstochowa - Droga ku samodzielności osób z niepełnosprawnością

Wyróżnieni

 1. Bielsko-Biała - Trudność, wysiłek, perspektywa – dodatkowe działania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „PODKOWA” w Bielsku – Białej na rzecz osób doświadczających kryzysu zdrowia psychicznego i ich rodzin.
 2. Jaworzno - Asystent Osoby Niepełnosprawnej
 3. Katowice - Katowice bez barier-wychodząc naprzeciw niepełnosprawności
 4. Powiat Gliwicki - Projekt partnerski "Nowy start w lepszą przyszłość"
 5. Powiat Żywiecki - Projekt partnerski pn. Razem w lepszą Przyszłość
 6. Rybnik - Projekt „Przedszkole równych szans”

(Kolejność alfabetyczna)

pr, fot. FIRR

Data publikacji: 10.03.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.