Data dodania: 27.03.2018

Osoby z niepełnosprawnością łatwo znajdą teraz dostępny dla nich bankomat

Wystartował serwis Dostępny Bankomat - specjalnie przygotowana platforma internetowa, w pełni dostępna dla wszystkich użytkowników sieci, która umożliwia dostęp do pełnej bazy bankomatów posiadających określone udogodnienia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Projekt realizowany jest przez Grupę roboczą ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki, działającą przy Związku Banków Polskich oraz Fundację Widzialni, przy współpracy z bankami. Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Narodowy Bank Polski, który współfinansuje projekt.

Celem projektu „Dostępny Bankomat” jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu poprzez likwidowanie ograniczeń i zwiększanie dostępności do usług finansowych osobom z różnymi potrzebami.

– Dzięki zastosowaniu nowych technologii, a także osiągnięć w medycynie, w obszarze usług finansowych, możemy ułatwić życie milionom osób dotkniętych niepełnosprawnościami. Możemy także wspierać osoby starsze, które pragną pozostawać samodzielne i możliwie aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i gospodarczym. Cieszy nas to, że dobrze układa się współpraca z firmami technologicznymi i organizacjami reprezentującymi osoby z niepełnosprawnościami – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Projekt ma za zadanie z jednej strony ułatwić użytkownikom zlokalizowanie urządzenia i umożliwić skorzystanie z usług bankowych, a z drugiej zachęcić banki do prowadzenia działań zmierzających do zapewnienia dostępności swoich urządzeń osobom z niepełnosprawnościami.

Podczas prac prowadzonych na rzecz zwiększenia dostępności do informacji i usług dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe, użytkownicy często sygnalizowali trudności w korzystaniu z e-usług, m.in. systemów bankowości elektronicznej i bankomatów. Jest to jeden z częściej poruszanych problemów w środowisku osób z niepełnosprawnościami. Serwis „Dostępny bankomat” wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, oferując intuicyjną wyszukiwarkę bankomatów posiadających określone udogodnienia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, narażonymi na wykluczenie cyfrowe.

Opracowano kompleksową bazę informacji na temat bankomatów – ich lokalizacji i przystosowań – które mają umożliwić osobom z niepełnosprawnościami większą aktywność i samodzielność. Znajduje się ona na dedykowanej stronie internetowej http://www.dostepnybankomat.pl/

Dodatkowo aplikacja w swych funkcjonalnościach posiada takie elementy jak: oznaczenie bankomatów, które zostały wyposażone w udogodnienia dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe, a także prosty oraz wyjątkowo intuicyjny sposób wyszukiwania bankomatów poprzez różne opcje – lokalizację, bank czy zastosowane udogodnienia:

  • klawiaturę numeryczną z oznaczeniem w brajlu,
  • tryb dla osób z niepełnosprawnością wzroku po naciśnięciu klawisza 5,
  • opis elementów urządzenia w brajlu,
  • tryb kontrastowy,
  • system komunikacji głosowej (wejście/gniazdo słuchawkowe),
  • możliwość dokonania transakcji bez użycia karty (np. BLIK, autoryzacja kodem mobilnym banku czy telefonem z systemem NTF, itp.),
  • możliwość transakcji zbliżeniowych,
  • dotykową klawiaturę/dotykowy ekran,
  • podjazd i przestrzeń dla osób poruszających się na wózkach.

Obecnie w bazie serwisu znajdują się dane dotyczące ponad 10 tys. urządzeń, z których każde posiada określony rodzaj udogodnienia dedykowany osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. To blisko połowa wszystkich bankomatów dostępnych w Polsce, których zgodnie z najnowszymi danymi z raportu NetB@nk, na koniec IV kwartału było nieco ponad 23 tys.

Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, aplikacja już wkrótce dostępna będzie również na systemy iOS oraz Android. Platforma Dostępny Bankomat spełnia wymagania dotyczące standardu WCAG 2.0 na poziomie AA.

pr / kat

Data publikacji: 27.03.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.