Data dodania: 23.03.2018

Bardziej dostępna telewizja

22 marca Sejm zgodni znowelizował ustawę o radiofonii i telewizji, zwiększając dostępność programów telewizyjnych dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu.

Dotychczas odpowiednie udogodnienia, takie jak audiodeskrypcja – dla osób niedowidzących i niewidomych, napisy czy tłumaczenia na język migowy dotyczyły co najmniej 10 proc. kwartalnego czasu nadawania programu, nie licząc czasu reklam i telesprzedaży. W przygotowanej nowelizacji ustawy mówi się już o co najmniej o 50 procentach, osiąganych przez stopniowe podnoszenie do roku 2024, tj. 15 proc.  w 2019 r., 25 proc. w 2020-2021, a 35 proc. w latach 2022-2023.

Liderem wśród telewizji europejskich z pewnością nie będziemy, bo trudno byłoby pokonać BBC , której ponad 95 proc. programów zawiera napisy, czy telewizję holenderską z liczbą 75 proc. lub irlandzką, która pomiędzy godz. 18.30 a 23.30 zapewnia napisy aż 90 proc. programów.

Na pewno zbliżymy się do wyników Norwegii, w której udział programów z napisami wynosi 50 proc., a z pewnością przegonimy Danię z jej 23 procentami.

Warto podkreślić, że nowelę poparła zdecydowana większość -  429 posłów (przy jednym głosie przeciw).

kat, grafika: pixabay.com

Data publikacji: 23.03.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.