Data dodania: 02.04.2018

Konkurs fotograficzny dotyczący pracy osób z niepełnosprawnością

Jesteś osobą z niepełnosprawnością? Pracujesz i chcesz podzielić się z innymi swoją historią? Adah Advertising Sp. z o.o. w Warszawie oraz Fundacja Grupy PKP z siedzibą w Warszawie zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym.

Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia ukazującego osobę z niepełnosprawnością w pracy. Konkurs ma na celu propagowanie idei równości, zgodnie z przekonaniem Fundacji Grupy PKP, że niepełnosprawność nie powinna oznaczać gorszej pozycji na rynku pracy. Misją projektu jest wyrównanie szans i zmiana postrzegania osób z niepełnosprawnością, jako wartościowych pracowników, aktywnych zawodowo a także ludzi realizujących swoje pasje, w tym przypadku fotografię.

Termin konkursu
Fotografie do konkursu można zgłaszać od 31 marca do 25 kwietnia 2018 roku. Jeden uczestnik może zgłosić 3 fotografie.
Laureatów konkursu poznamy 30 kwietnia 2018 roku.

Nagrody
Nagroda główna to 3000 zł netto, przewidziano też dwie nagrody dodatkowe dla wyróżnionych prac, po 1000 zł netto.

Prezentacja najlepszych prac
Najlepsze zdjęcia zaprezentowane zostaną na nośnikach wielkoformatowych w Warszawie oraz na wystawie przenośnej na wybranych dworcach PKP Premium w całej Polsce.

Prace wraz z podpisanym skanem formularza zgłoszeniowego prosimy przesyłać na adres: konkurs@widzialnipelnosprawni.pl
Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie JPG o wymiarze nie mniejszym niż A4, 300 DPI.

             formularz zgłoszeniowy  regulamin konkursu
pr

Data publikacji: 02.04.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.