Data dodania: 10.04.2018

Szanowni Czytelnicy

Odpowiadając na liczne zapytania dotyczące dotychczasowego braku tradycyjnych, papierowych wydań „Naszych Spraw” w 2018 roku pragniemy wyjaśnić, że wciąż oczekujemy na ostateczną decyzję Zarządu PFRON, dotyczącą dofinansowania naszego periodyku.

Nasz wniosek został pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym, nie tracimy więc nadziei, że decyzje te zapadną wkrótce i będziemy mieli możność wznowienia wydań tradycyjnych.

Tymczasem praca redakcji trwa nieprzerwanie od początku 2018 r., kiedy zakończył się poprzedni okres objęty dofinansowaniem, materiały prasowe są na bieżąco przygotowywane, redagowane i umieszczane w naszym portalu internetowym i na fanpage’u na FaceBooku. Będą one wykorzystane w wydaniach tradycyjnych, ale na razie jedynym nośnikiem informacji dla wszystkich środowisk osób z niepełnosprawnością pozostają nasze wydania internetowe.

Szanowni Czytelnicy, Drodzy Przyjaciele

Pragniemy zwrócić uwagę, że już w czerwcu 2018 r. „Nasze Sprawy” będą obchodziły 30 lat swojej działalności informacyjnej na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia. Wielu z Was towarzyszyło i wspierało nas w realizacji tej misji, my zaś byliśmy z Wami i wśród Was. Jesteśmy dumni, że czasopismo stworzone i nadal tworzone przez osoby z niepełnosprawnością, którego pierwszy numer ukazał się w czerwcu 1988 roku, jest nadal obecne na ogólnopolskim rynku wydawniczym. Dziękujemy wszystkim osobom i podmiotom - głownie PFRON - które się do tego przyczyniły.

Nie tracimy nadziei, że będzie nam dane kontynuować naszą misję, o której potrzebie często nas Państwo zapewniają. Przecież nie dla dla własnej satysfakcji, choć to też ważne, ale celem umożliwienia dostępu do rzetelnej, kompetentnej informacji dla wszystkich środowisk osób z niepełnosprawnością. Trzymajcie za nas kciuki i przesyłajcie do nas i do PFRON dobrą energię!

Redakcja ”Naszych Spraw”

Data publikacji: 10.04.2018 r. 


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.