Data dodania: 12.04.2018

100 lat niepodległości Polski to 100 lat polityki społecznej

Odzyskanie niepodległości przez Polskę po zakończeniu I wojny światowej  w roku 1918 i przystąpienie naszego kraju do Międzynarodowej Organizacji Pracy, to fakty przełomowe w historii naszego państwa i narodu. Po rozbiorach zbudowano jedno państwo, scalono system ubezpieczeń społecznych, zbudowano nowoczesny system emerytalny, ochronę zdrowia, system edukacji, prawo pracy etc.

Rok 2018 jest dla nas, Polaków czasem znamiennym, obfitującym w wiele uroczystości poświęconych odzyskaniu niepodległości, pokazujących m.in. jak kształtowała się w Polsce polityka i opieka społeczna.

11 kwietna konferencją pt. „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”– zorganizowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - poświęconą roli i znaczeniu polityki społecznej w historii państwa polskiego, oficjalnie rozpoczęto obchody 100-lecia tej działalności w Polsce.

Wzięło w niej udział ok. 150 osób , przedstawicieli rządu, Kancelarii Prezydenta RP, parlamentarzystów, zaproszonych gości i ekspertów. Wśród nich znaleźli się m.in.: wicepremier Beata Szydło, zastępca dyrektora generalnego Międzynarodowej Organizacji Pracy Heinz Koller, szef Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska, minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska oraz pełniąca obowiązki prezesa PFRON Dorota Habich,

Współorganizatorami wydarzenia byli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy i Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.

Minister Elżbieta Rafalska zapowiedziała cykl konferencji regionalnych poświęconych polityce społecznej oraz zaprezentowała okolicznościową publikację pt. „100-lecie polskiej polityki społecznej 1918 – 2018”.

Wicepremier Beata Szydło przedstawiła najważniejsze osiągnięcia rządu w zakresie polityki społecznej, wskazując na kluczowe programy „Rodzina 500 plus” i „Za życiem”.

Na konferencji poświęcono wiele uwagi także polityce wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Wiceminister rodziny Elżbieta Bojanowska mówiła m.in. o konieczności reform systemu orzecznictwa, zapewniając, że prace powołanego w tym celu zespołu zbliżają się do finału. a także o wszczęciu działań na rzecz wdrożenia kompleksowej rehabilitacji powypadkowej osób z niepełnosprawnością.

„Nowoczesna państwo powinno w jak największym stopniu wspierać osoby chore i niepełnosprawne” – podkreślił w swoim liście do uczestników konferencji prezydent Andrzej Duda. „Celem zmian, które wprowadzamy jest wszakże zapewnienie wszystkim obywatelom możliwości godnego życia /…/. Zmiany, których obecnie dokonujemy, i zadania, przed którymi stajemy, mają charakter przełomowy. Cieszę się, że w roku wielkiego narodowego jubileuszu będą one przedmiotem namysłu i debaty /…/. Miejmy świadomość, że od decyzji, które dziś podejmujemy, zleży kształt państwa polskiego w kolejnych dziesięcioleciach” – podkreślił prezydent, życząc owocnych obrad.

Konferencji towarzyszyła okolicznościowa mobilna wystawa pn. Polityka społeczna w XX-leciu międzywojennym, którą można obejrzeć w siedzibie MRPiPS.

sza, fot. MRPiPS

Zobacz galerię...

Data publikacji: 12.04.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.