Data dodania: 19.04.2018

Konferencja „Włączenie Cyfrowe - dostępna Polska”

Konferencja orgaznizowana przez Fundację Widzialni odbyła się 16 kwietnia w Sali kolumnowej Sejmu. Tematem wiodącym była szeroko pojęta dostępność, odnosząca się przede wszystkim do stron internetowych, e-usług oraz aplikacji mobilnych.

Raport Dostępności 2018

Badaniem objęto aż 83 serwisy, a także 9 publicznych e-usług oraz 5 aplikacji mobilnych.

W kompleksowej analizie wzięli udział eksperci oraz konsultanci z niepełnosprawnością: osoby niedowidzące, niewidome i niesłyszące. Podzielona była na trzy równolegle prowadzone etapy:

 • I pierwszy etap – badanie eksperckie, około 60% kryteriów sukcesu z WCAG 2.0 na poziomie AA - najbardziej newralgiczne elementy;
 • II drugi etap – sprawdzenie przez konsultantów z niepełnosprawnością poprawności elementów kluczowych na badanych stronach www;
 • III trzeci etap – realizacja zadań w obrębie badanych serwisów przez konsultantów z niepełnosprawnością.

Zaprezentowany Raport Dostępność 2018 wskazuje na niski wzrost dostępności w cyfrowej przestrzeni publicznej (48,2%), w porównaniu z wynikami ubiegłorocznego Raportu (47,8%). Obecny stan determinowany jest spadkiem jakości redagowanych stron internetowych.

Najwyżej ocenione zostały następujące serwisy: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Nie można pominąć również serwisu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, z oceny niedostatecznej z ubiegłego roku, awansował otrzymując ocenę dobrą, a tym samym zanotował najwyższy skok (16,7 pkt).

Ze względu na kierunek rozwoju państwa w sferze informatyzacji do badania włączono także e-usługi i aplikacje mobilne. W zestawieniu z danymi z poprzedniego raportu poziom e-usług uległ poprawie. Pomimo progresu istnieje potrzeba wdrożenia działań gwarantujących całkowite wyeliminowanie problemów, w odniesieniu do e-usług, jak i aplikacji mobilnych.

Raport Dostępności 2018 (plik PDF) otwiera się w nowym oknie

Konkursy ”Strona Internetowa bez Barier” oraz ”Lider Cyfrowej Dostępności 2018”

Podczas konferencji zostały ogłoszone wyniki IX edycji konkursu ”Strona Internetowa bez Barier”. Wśród laureatów znaleźli się:

 • w kategorii Najlepszy z Najlepszych: Łódzka Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o. za serwis www.lka.lodzkie.pl otwiera się w nowym oknie;
 • w kategorii strona publiczna powyżej 100 podstron: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia za serwis Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze.;
 • w kategorii strona publiczna do 100 podstron: Urząd Komunikacji Elektronicznej za serwis Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze.;
 • w kategorii strona niepubliczna powyżej 100 podstron: Bank Millenniumza serwis  Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze.;
 • w kategorii strona niepubliczna do 100 podstron: Fundacja TUS za serwis  Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze.;
 • w kategorii strony powstałe w oparciu o Szablony Polskiej Akademii Dostępności: Fundacja Kulawa Warszawa za serwis Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze..

W konkursie przyznano również jedno wyróżnienie, które otrzymał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa za serwis Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze..

Stan dostępności strony www dla jak największej ilości użytkowników niezależnie od ich niepełnosprawności, wieku, zamożności, zastosowanego sprzętu oraz oprogramowania stanowił podstawowe kryterium oceny.

Analiza serwisów składała się z kilku etapów. Eksperci ds. dostępności przeprowadzili wstępna selekcję stron www, aby następnie przejść do szczegółowej kontroli dostępności. Natomiast grupa konsultantów z niepełnosprawnościami: niedowidzący, niewidzący i niesłyszący przeprowadziła serię zadań charakterystycznych dla danego serwisu.

Całe badanie zostało wykonane w oparciu o metodologię opracowaną przez Fundację Widzialni i Uniwersytet Śląski.

Na przestrzeni kolejnych edycji konkursu ”Strona internetowa bez barier” można zauważyć znaczny progres w dostępności serwisów. Strony www zgłaszane do konkursu charakteryzują się coraz wyższym poziomem i standardem oferowanych udogodnień. Świadczy to o stale rosnącej świadomości społecznej, uwrażliwionej na osoby ze szczególnymi potrzebami.

W trakcie konferencji poznaliśmy także laureata konkursu ”Lider cyfrowej dostępności 2018”. Statuetkę odebrała dr Lidia Stępińską-Ustasiak, radca prezesa w imieniu Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W konkursie wyróżniono również Związek Banków Polskich, którego reprezentował prezes Krzysztof Pietraszkiewicz.

Panel dyskusyjny ”Dostępna Polska 2025. Realne wyzwanie czy niespełnione marzenie?”

Panel dyskusyjny zamykający konferencję stanowił okazję do analizy problemów związanych z dostępnością.

Kiedy Polska stanie się dostępnym krajem? Czy rządowy program Dostępność Plus rozwiąże problem ograniczonej dostępności w przestrzeni publicznej? Jakie warunki muszą zostać spełnione aby program wywarł faktyczny wpływ na poprawę dostępności? Inicjatywy dobrze rokujące – jak je wspierać? Finansowanie – czy fundusze unijne w ramach polityki spójności są gwarantem realizacji określonych założeń? Na te i inne pytania odpowiedzi szukali przedstawiciele administracji rządowej, samorzadowej i pozarządowych organizacji branżowych.

W debacie o dostępności w sferze publicznej udział wzięli:

 • Robert Król, zastępca dyrektora Departamentu Kompetencji Cyfrowych, Ministerstwo Cyfryzacji;
 • Piotr Krasuski, dyrektor Departamentu EFS, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju;
 • Dorota Kończyk, pełnomocniczka prezydent m.st. Warszawy ds. dostępności,
 • Adam Pietrasiewicz, przewodniczący Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, Spółdzielnia Socjalna  Akces Lab, nominowany do nagrody Lider Cyfrowej Dostępności;
 • Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich - wyróżniony w konkursie Lider Cyfrowej Dostępności;
 • dr Lidia Stępińska-Ustasiak, radca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, UKE - Lider Cyfrowej Dostępności 2018.

Moderatorem panelu była: Monika Szczygielska, wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Widzialni, ekspert ds. dostępności, członek Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni.

Dostępne wydarzenie

Konferencja była w pełni dostępna dla osób o specjalnych potrzebach. Zapewniliśmy: tłumaczenie na polski język migowy (PJM) i pętlę indukcyjną. Miejsce jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do dyspozycji osób z niepełnosprawnościami byli również asystenci. Transmisję online z tłumaczeniem migowym zapewnił Ośrodek Informatyki Kancelarii Sejmu.

Link do transmisji z Sejmu z tłumaczeniem na PJM (Polski Język Migowy)otwiera się w nowym oknie

Partnerami konferencji byli:

 • Orange Polska,
 • Soflab Technology Sp. z o.o.

pr, fot. Fundacja Widzialni

Zobacz galerię...

Data publikacji: 19.04.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.