Data dodania: 19.04.2018

Kluby 25+ - to jest to!

Sytuacja rodzin opiekujących się dorosłymi dziećmi ze znaczną niepełnosprawnością jest bardzo trudna. Dowodzi tego rozpoczęty w Sejmie 18 kwietnia spektakularny protest rodziców i dorosłych podopiecznych.

Ponieważ opieka nad trwa 24 godziny na dobę, opiekunowie potrzebują do funkcjonowania paru godzin wytchnienia, choćby co jakiś czas. Bez pomocy z zewnątrz po prostu nie dają rady.

W Chełmie (lubelskie), we wrześniu 2016 roku, odbyło się spotkanie z rzecznikiem praw obywatelskich, na którym rodzice niepełnosprawnych dorosłych dzieci mówili o braku jakichkolwiek rozwiązań i perspektyw dla nich i dla ich podopiecznych. Oni właśnie wpadli wówczas na pomysł założenia Klubu 25+, bowiem po przekroczeniu tego wieku brak jest jakiegokolwiek systemowego wsparcia instytucjonalnego dla ich podopiecznych.

Klub 25+ to propozycja trafiająca w pilne zapotrzebowanie na taką właśnie  działalność. Rodzice utworzyli Stowarzyszenie 25+, znaleźli, wyremontowali niewielki lokal w Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przystosowali także łazienkę dla potrzeb osób z niepełnosprawnością i wyposażyli w niezbędne pomoce edukacyjne, gry, klocki – za pieniądze z własnych składek.

Do Klubu, którego działalność ruszyła wkrótce po świętach wielkanocnych, przyjmowane są dorosłe dzieci z niepełnosprawnością znaczną, na co najmniej 4 godziny. Ich opiekunowie mogą ten czas wykorzystać dla siebie. To czas ich wytchnienia i możliwość załatwienia pilnych spraw domowych, urzędowych itp

Do pomocy włączył się samorząd. Miasto ogłosiło konkurs na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych po 25 roku życia”. Stowarzyszenie 25+ złożyło ofertę i wygrało w konkursie uzyskując środki publiczne w wys. 60 tys. zł. Pochodzą one z budżetu miasta i wystarczają na pokrycie kosztów zatrudnienia terapeutów zajęciowych, resztę kosztów ponoszą rodzice.

W sytuacji wydawałoby się bez wyjścia, gdy dorosłych  dzieci ze znaczną niepełnosprawnością nie obejmuje już system edukacji i żaden inny, zabłysło światełko w tunelu.

Chełmski Klub 25+ jest przykładem efektywnej współpracy rodziców dzieci z niepełnosprawnością i władz samorządowych, wspaniałym impulsem dla innych społeczności, by nie ustawać w szukaniu możliwości działania – nawet w bardzo  trudnych sytuacjach - w swoich „małych ojczyznach”, wspólnotach, aż do znalezienia pozytywnych rozwiązań.

kat

Data publikacji: 19.04.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.