Data dodania: 25.04.2018

Kontrowersje wokół porozumienia

Środa, 25 kwietnia to następny, ósmy dzień protestu rodziców i opiekunów niepełnosprawnych w Sejmie. Wcześniej – we wtorek 24 kwietnia - protestujący odrzucili przedstawiony im projekt porozumienia z rządem dotyczącego zobowiązania do podniesienia od 1 czerwca renty socjalnej do poziomu najniższej emerytury.

Jednak – o czym wcześniej informowaliśmy – podpisali je przedstawiciele organizacji wchodzących w skład Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, która tego samego dnia obradowała w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Podpisali je bez udziału protestujących w Sejmie, co wzbudziło zrozumiałe kontrowersje, posypały się komentarze, nie tylko medialne. Bardzo negatywnie oceniły też to działanie matki protestujące w Sejmie i w emocjonalnych wypowiedziach podkreśliły, że tego porozumienia nie uznają.

Monika Zima-Parjaszewska, przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, jedna z sygnatariuszek porozumienia z rządem, jeszcze tego samego dnia tłumaczyła w TVN24, że podpisane porozumienie nie odnosi się do trwającego protestu, bo ten, jak i osoby protestujące w Sejmie Rada Konsultacyjna wspiera i popiera. - Porozumienie podpisane w dniu dzisiejszym nie było porozumieniem w sprawie protestu, nie było porozumieniem kończącym konflikt czy jakiekolwiek spory i dyskusje w tym zakresie – zapewniała.

Wyjaśniała, iż złożyła podpis dlatego, że „wcześniej Krajowa Rada Konsultacyjna przyjęła bardzo ważną uchwałę w sprawie niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami”. Dodała, że w uchwale Rada wyliczyła „postulaty, które przedstawiane są również w Sejmie, to znaczy możliwość zarabiania, podniesienie renty socjalnej, edukację włączającą, zakaz ubezwłasnowolnienia, zatrudnienie, podniesienie jakości życia osoby z niepełnosprawnością i rodziny takiej osoby”.

- Przyjęliśmy uchwałę wraz z uzasadnieniem, że Krajowa Rada Konsultacyjna nie wypowiada się w sprawie protestu, że porozumienie, które zostaje przyjęte, nie odnosi się do tego protestu, że popieramy i wspieramy te osoby, które protestują w Sejmie – podkreśliła szefowa Rady Konsultacyjnej.

Poinformowała też o przesłaniu listu otwartego do minister Elżbiety Rafalskiej, w którym czytamy:
„Od wielu lat jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Uczestniczymy w pracach przygotowujących i oceniających rozwiązania systemowe, w tym na rzecz Niezależnego Życia.
Ceniliśmy profesjonalność Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, możliwość dyskusji w gronie przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracodawców, samorządu oraz Rządu. Dotychczas udało się Radzie pracować nad wieloma strategicznymi kwestiami, w tym konkretnymi problemami osób z niepełnosprawnościami. Łączenie różnych perspektyw, stanowisk, potrzeb wyróżniało dotychczas pracę Krajowej Rady Konsultacyjnej.
Z zaskoczeniem i ogromną przykrością przyjmujemy sposób, w jaki została wykorzystana praca Krajowej Rady Konsultacyjnej w bieżącym sporze z osobami z niepełnosprawnościami i ich rodzinami protestującymi w Sejmie.
Nie możemy się zgodzić, by działania podejmowanie w dobrej wierze przez członków i członkinie Krajowej Rady Konsultacyjnej stały się narzędziem w walce politycznej i były dodatkowo wykorzystywane jako argument podziału środowiska osób z niepełnosprawnościami w Polsce.
Podzielamy postulaty matek protestujących w Sejmie i oficjalnie poparliśmy. Wielokrotnie wskazywaliśmy na wskazywane problemy, proponując konkretne rozwiązania.
Szanowna Pani Minister, zaangażowanie osób wspierających osoby z niepełnosprawnościami nigdy i przez nikogo nie powinno być wykorzystane dla celów politycznych”.

Następnego dnia (25 kwietnia) Piotr Pawłowski prezes Fundacji Integracja, także sygnatariusz podpisanego porozumienia z rządem, zapewniał: - My nie mamy żadnego mandatu od protestujących. Matki, które tam protestują, nie dały nam zielonego światła: „idźcie w naszym imieniu i rozmawiajcie z rządem”.

W porannym programie TVN24 przypomniał, że negocjacje w sprawie wsparcia osób z niepełnosprawnościami są prowadzone od dwóch lat. – Dostaliśmy informację o tym, że będzie podwyżka renty socjalnej, że będzie projekt Dostępność plus, że będzie pewnego rodzaju koordynacja działań rehabilitacyjnych. To zaakceptowaliśmy, to potwierdziliśmy i to podpisaliśmy, czyli dokonaliśmy pewnej zmiany w dotychczasowych przepisach. Czymś innym oczywiście są postulaty protestujących, które jak najbardziej trzeba dalej rozwiązywać – podkreślił.

Oprac. IKa

Data publikacji: 25.04.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.