Data dodania: 11.05.2018

Sięgnij po sukces

Pod takim hasłem Zakład Ubezpieczeń Społecznych zorganizował 11 maja w swoich placówkach lub instytucjach współpracujących Dzień Osób z Niepełnosprawnością. W konferencji inaugurującej to wydarzenie udział wzięła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Podczas spotkań w oddziałach ZUS w całej Polsce osoby z niepełnosprawnością, ich bliscy oraz pracodawcy mogli uzyskać kompleksowe informacje o świadczeniach, ulgach i udogodnieniach. Można też było skorzystać z pomocy ekspertów - wśród nich: dietetyka, fizjoterapeuty, doradcy zawodowego czy psychologa. Chętni mogli wsiąść do samochodów dostosowanych dla niepełnosprawnych lub zapoznać się z pracami podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej.

Inauguracja wydarzenia odbyła się w siedzicie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie. Minister Elżbieta Rafalska podkreśliła, że konferencja jest odpowiedzią na potrzebę systemowego rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, do których zalicza się m.in. problem aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych i szans, jakie tworzą dzisiaj nowe formy pracy i nowe technologie, a także problemy związane z zabezpieczaniem warunków do środowiskowego funkcjonowania i zagwarantowania poprawienia dostępu do mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego oraz treningowego.

- Mówimy o niepełnosprawności, która czasami powstaje od urodzenia, ale każdy z nas zadaje sobie pytanie, że ułamek sekundy, chwila może spowodować, że ze zdrowego człowieka stajemy się osobą niepełnosprawną, albo z aktywnie funkcjonującej osoby możemy stać się osobą niesamodzielną. I co zrobić, żeby w tych sytuacjach albo oddalić te zagrożenia, jeżeli mamy na nie wpływ, a jeżeli one już zaistniały, żeby funkcjonować na takim poziomie, który pozwoli nam być aktywnym zawodowo, jeżeli jest to możliwe, który pozwoli nam być zintegrowaną osobą, niewykluczoną – powiedziała minister Rafalska.

- W każdej sytuacji życiowej możemy walczyć o sukces i możemy realizować swoje pragnienia i swoje pasje. Tylko też musimy pamiętać o tym, żeby, jeżeli to jest możliwe i jeżeli te ograniczenia nie są też naszymi wewnętrznymi ograniczeniami tylko zewnętrznymi, starać się te wszystkie ograniczenia pokonać – dodała Elżbieta Rafalska.

W trakcie czterech paneli konferencji poruszone zostały najistotniejsze i najbardziej aktualne tematy dla osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia. Organizatorzy przedstawili model kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją. Omawiane zostały także kwestie dostosowywania obiektów i stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. W trakcie konferencji można było odwiedzić najnowocześniejsze laboratoria CIOP-BIP, w których zaprezentowano techniki VR wykorzystywane w procesie rehabilitacji – m. in. gry i symulatory.

Info i fot. MRPiPS, oprac. kat

Data publikacji: 11.05.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.