Data dodania: 18.05.2018

Tworzyć drogę ku samodzielności

„Osoby z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym” – to tytuł konferencji zorganizowanej 16 maja przez Miasto Konin, PFRON i MOPR w Koninie. Celem wydarzenia było ukazanie form rehabilitacji i terapii oraz pomocy osobom z niepełnosprawnościami w subregionie konińskim.

W Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie spotkali się samorządowcy, przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz specjaliści pracujący z osobami z niepełnosprawnością. Prezentacje dostarczyły wiedzy na temat potrzeb, problemów, a w szczególności metod wspomagania edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Liczba wydawanych obecnie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wskazuje, że liczba osób z niepełnosprawnością, w tym m.in. z autyzmem, wymagających kompleksowego wsparcia, w subregionie konińskim będzie rosła. Jest spory problem z aktywizacją osób z niepełnosprawnościami po 25 roku życia. Kończą szkoły specjalne i pojawia się pytanie: co dalej? Polski system edukacji jest sztywny, a warsztaty terapii zajęciowej i środowiskowe domy samopomocy nie są w stanie w pełni odpowiedzieć na potrzebę ich aktywizacji – zauważył wiceprezydent Konina Sławomir Lorek.

O codziennej edukacji i terapii dzieci ze spektrum autyzmu mówiła prezes Stowarzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem „Gepetto” Anna Leśna-Szymańska. Konińska Spółdzielnia Socjalna prowadzi m.in. Przedszkole z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem „Pinokio”. Placówka realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju jak również zajęcia specjalistyczne dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi z subregionu konińskiego.   

W tym regionie działa również Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Koninie. Edukacja oraz rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w ośrodku realizowana jest z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi pracy jak program językowy Makaton, tablety do obsługi tablic interaktywnych czy mikroskop cyfrowy USB pomocny dzieciom z dysfunkcjami wzroku.

Nieocenioną rolę w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością w konińskim środowisku lokalnym pełnią różnego rodzaju projekty i programy aktywizacyjne, finansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji samorządów powiatowych (w ubiegłym roku fundusz ten przekazał do samorządów powiatowych aż 908 mln zł). Jak poinformowała dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON Anna Skupień, w 2017 roku, w ramach ogłoszonych przez PFRON konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zlecanych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, objęto wsparciem 120 tysięcy osób z niepełnosprawnościami z całego kraju.

Formą wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, które pragną rozpocząć samodzielne i niezależne życie, jest projekt „Akademia Życia” realizowany przez Fundację im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej” w partnerstwie z Miastem Konin. Mówiła o nim prezes Fundacji „Podaj Dalej” Zuzanna Janaszek-Maciaszek. Osoby z niepełnosprawnościami z różnych stron kraju przyjeżdżają do Konina, aby uczyć się samodzielnego życia – wykonywania codziennych czynności, podejmowania aktywności zawodowej, gospodarowania własnym budżetem. Efekty udziału w „Akademii Życia” są widoczne – 12 osób pracuje do dziś, 6 osób mieszka samodzielnie. W pięciu edycjach „Akademii „Życia” wzięło udział 50 osób z niepełnosprawnością.

Konferencja została objęta patronatem honorowym pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza. Patronat medialny sprawował miesięcznik "Filantrop Naszych Czasów", TV Wielkopolska i „Przegląd Koniński”.

Tekst i fot. Karolina Kasprzak

Zobacz galerię...

Data publikacji: 18.05.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.