Data dodania: 28.05.2018

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele

Z nieukrywaną dumą i radością mamy zaszczyt poinformować, że w czerwcu bieżącego roku czasopismo „Nasze Sprawy” Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych będzie obchodziło 30. urodziny. Pierwszy numer periodyku - wówczas regionalnego – ukazał się 28 czerwca 1988 roku, a więc na niemal trzy lata przed pierwszą ustawą o rehabilitacji z maja roku 1991!

W marcu 1990 roku „Nasze Sprawy” zyskały zasięg ogólnopolski. Dzięki późniejszemu dofinansowaniu przez PFRON stały się czasopismem dającym szeroki obraz problemów tej bardzo zróżnicowanej części polskiego społeczeństwa i gwarantującym dostęp do bieżących informacji. Do końca 2017 roku ukazało się 315 tradycyjnych, papierowych wydań tego periodyku.

„Jesteśmy z Wami i wśród Was” – to od trzydziestu lat naczelna idea pisma stworzonego przez osoby z niepełnosprawnościami dla całego środowiska niepełnosprawnych i ich otoczenia, bez względu na rodzaj i stopień dysfunkcji.

Wierni swojej misji staramy się być zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego, pokazujemy jak w małych ojczyznach, kreatywnych społecznościach odnajdują się ludzie z różnymi dysfunkcjami – sportowcy, plastycy, twórcy kultury, pisarze i poeci, aktorzy i podróżnicy oraz „zwyczajni” zjadacze chleba…

Wierni również zasadzie rzetelnego i obiektywnego dziennikarstwa promujemy niezależne życie ludzi z niepełnosprawnościami, którzy pomimo wielu ograniczeń i barier potrafią twórczo i kreatywnie żyć i być wzorem dla innych, bo to oni są w centrum naszego zainteresowania.

Wiele się zmieniło przez te trzy dekady, zmieniali się pełnomocnicy rządu ds. osób niepełnosprawnych, zarządy PFRON, powstawały nowe organizacje pozarządowe, wdrożono ideę 1 procenta i wiele nowatorskich rozwiązań i pomysłów na aktywizację zawodową i społeczną niepełnosprawnych. Zmieniały się też możliwości, potrzeby i aspiracje tej grupy osób…

Zmieniały się również „Nasze Sprawy”, szata graficzna pisma, zmieniali się dziennikarze, chociaż od trzydziestu lat redaktorem naczelnym pozostaje jego twórca Ryszard Rzebko. Nie zmieniła się natomiast misja czasopisma, które było wielokrotnie nagradzane i wyróżniane przez organizacje środowiskowe i podmioty działające na ich rzecz.

Drodzy Przyjaciele,

Dziękujemy bardzo serdecznie za wszystkie dotychczasowe słowa uznania, dobre życzenia i przekazywanie dobrej energii.

Trawestując słowa popularnej niegdyś piosenki z kultowego „Czterdziestolatka” też możemy powiedzieć, że… 30 lat minęło jak jeden dzień i że to piękny wiek! „Na drugie tyle przygotuj się /…/ I chociaż czas pogania śmiej się z tego drania, ciebie na wiele jeszcze stać!”

Mamy niesłabnącą nadzieję  i energię by towarzyszyć Państwu w następnych latach.

Zespół redakcji „Nasze Sprawy”

Data publikacji: 28.05.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.