Data dodania: 28.05.2018

Manifestacja solidarnościowa pod Sejmem

Pod hasłem „Dzień SuperMatki” 26 maja odbyła się przed Sejmem manifestacja solidarnościowa wspierająca protestujących wewnątrz gmachu niepełnosprawnych i ich opiekunów. Wśród zebranych były osoby z niepełnosprawnościami.

Skandowano „solidarne społeczeństwo”, „jesteśmy z Wami, supermatkami", „Polska bez barier”, a na transparentach widniały m.in. hasła w języku polskim i angielskim: „popieramy postulaty rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami”, „rights not charity”, „solidarne z supermatkami”.

Zbierano także podpisy z wyrazami poparcia dla osób protestujących w Sejmie.

Przed Sejmem pojawiła się m.in. Jadwiga Ochojska, szefowa PAH, która odczytała list autorstwa matek protestujących wraz ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi w Sejmie który podpisały: Iwona Hartwich, Marzena Stanewicz, Anna Glinka, Katarzyna, Milewicz, Alicja Jochymek i Aneta Rzepka.

„Drogie Matki przed Sejmem i w całej Polsce, gdy nasze słowa zostaną odczytane w sobotę podczas demonstracji przed Sejmem, będzie nas dzielić od siebie raptem kilkadziesiąt metrów. Ale odgradza nas mur i barykady, a także ściana niezrozumienia i pogardy władzy wobec nas, matek, które w akcie desperacji przyszły tutaj walczyć o swoje dzieci, o ich dobro i godność”

Do zebranych przemawiała też m.in. uczestniczka Powstania Warszawskiego i wieloletnia nauczycielka szkoły specjalnej Wanda Traczyk-Stawska. Obecny na manifestacji był kandydat na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski, wystąpiła także aktorka Dorota Stalińska.

– Przyjeżdżając tutaj, jak zobaczyłam te wszystkie barierki, to moje ego jakoś wzrosło. Pomyślałam sobie: rząd się mnie boi, stawia barierki, boi się niepełnosprawnych. Do czego to doszliśmy? Odgradzają nas od kobiet niezwykle dzielnych, od osób protestujących w Sejmie. Jaką my jesteśmy siłą, skoro tak się nas boją? – mówiła Ochojska.

Oprac. (rhr), fot. archiwum NS

Data publikacji: 28.05.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.