Data dodania: 01.06.2018

Letnia ofensywa Niepełnosprawnika

Pogoda jest wakacyjna, jednak zespół Niepełnosprawnika jest w natarciu. Audytorzy i audytorki, osoby wprowadzające dane do bazy, ci którzy dbają o jakość wprowadzanych danych i stabilność informatyczną tej wyszukiwarki, osoby koordynujące audyty – wszyscy oni pracują by osoby z niepełnosprawnością miały informacje o dostępnych obiektach publicznych.

Audyty prowadzone są w kilkudziesięciu miejscowościach. Duża reprezentację dostępnych miejsc znajduje się: w Toruniu - ponad 330 zaudytowanych miejsc, we Wrocławiu – ponad  2600 miejsc, w Warszawie – ponad 10 000 miejsc. A w wyszukiwarce www.niepelnosprawnik.pl jest ponad 14000 obiektów. Dostępnych, to znaczy opisanych pod kątem udogodnień dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ale też dla osób starszych i rodziców z małymi dziećmi.

Niepełnosprawnik nie bada braku dostępności, w wyszukiwarce znajduja się tylko miejsca dostępne – a ich dostępność przedstawiana jest w postaci piktogramów i szczegółowych opisów. Badane są takie obiekty jak: poczty, muzea, urzędy, restauracje, hotele, sklepy, kina i inne, z których mieszkańcy korzystają każdego dnia, i z których mogą chcieć skorzystać turyści. Audyty dostępności są bezpłatne.
O przydatności Niepełnosprawnika świadczy to, że w zeszłym roku weszło na jego stronę ponad 200 tys. użytkowników. Działania te nie byłyby możliwe bez współpracy samorządów. Jego realizatorzy dziękują władzom samorządowym Warszawy, Wrocławia i Torunia za wsparcie rozwoju Niepełnosprawnika.

Jest to internetowa wyszukiwarka miejsc dostępnych dla osób niesprawnych ruchowo, głuchych i niedosłyszących, niewidomych i niedowidzących, mających trudności ze zrozumieniem skomplikowanych informacji a także osób starszych i rodziców z dziećmi. Strona zgodna jest z wytycznymi WCAG 2.0, dostępna jest, poza polskim, także w języku angielskim i rosyjskim. Niepełnosprawnik pomaga każdemu znaleźć dostępne usługi blisko domu.
Kontakt: niepelnosprawnik@niepelnosprawnik.pl
Niepełnosprawnik współfinansuje m.st. Warszawa, jest współfinansowany ze środków finansowych PFRON będących w dyspozycji MOPS we Wrocławiu ora ze środków Gminy Miasta Toruń.

Fundacja TUS: www.tus.org.pl  email: tus@tus.org.pl
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku numer 10, Warszawa.  Tel. 501 009 857

pr

Data publikacji: 01.06.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.