Data dodania: 29.05.2018

Zawieszenie protestu w Sejmie to dobra decyzja, uważa szefowa resortu rodziny

- To dobra decyzja, rozumiem, że nie przyszła łatwo - powiedziała minister rodziny E. Rafalska, odnosząc się do zawieszenia protestu w Sejmie. - Przez moment odczułam ulgę, ale tylko przez moment, bo wiem, jakie wyzwania i zobowiązania są wobec resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

- Mamy określone kierunki działań, które mają pomóc w rozwiązaniu problemów osób niepełnosprawnych tak, by ich sytuacja w Polsce była lepsza dodała szefowa MRPiPS.

Drugi etap programu „Za życiem”, system wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz kolejne działania podejmowane przez Ministerstwo Rodziny to główne tematy poruszone 29 maja podczas spotkania dla prasy w MRPiPS. W briefingu udział wzięli minister Elżbieta Rafalska, wiceminister Krzysztof Michałkiewicz oraz wiceminister Bartosz Marczuk.

W jego trakcie zostały omówione najważniejsze zmiany, które mają na celu polepszenia sytuacji osób z niepełnosprawnością w Polsce m.in: reforma systemu orzekania o niepełnosprawności i wprowadzenie orzekania o niesamodzielności, wzrost świadczeń, opieka dla opiekuna i zwiększenie dostępności turnusów rehabilitacyjnych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Minister E. Rafalska podkreśliła konieczność zmian w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności. - Brak dobrego orzecznictwa uniemożliwił skuteczne rozwiązanie postulatu zgłaszanego przez protestujących w Sejmie. Przy tym orzecznictwie nie można było precyzyjnie do osób najbardziej potrzebujących zaadresować wsparcia finansowego – oświadczył, przypominając, że nad zagadnieniem tym pracuje specjalny zespół. - Będziemy chcieli zreformować polskie orzecznictwo, jesteśmy tu zdeterminowani - dodała minister.

Wśród wyszczególnionych przez szefową resortu rodziny rządowych propozycji rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością znalazła się „danina solidarnościowa”, która powinna być podpisana przez prezydenta do końca listopada tego roku, żeby mogła obowiązywać za rok podatkowy 2019. Według szacunków utworzony m.in. dzięki niej Fundusz Solidarnościowy może zebrać około 2 mld zł. - Na co te wpływy zostaną przeznaczone, trwają uzgodnienia między naszym resortem a Ministerstwem Finansów - powiedziała.

Zapowiedziała, że w Centrum „Dialog" będą się odbywały konsultacje ze środowiskami osób z niepełnosprawnością, z których najbliższe zaplanowano na 5 czerwca. - Będzie dotyczyło warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej.

- W drugiej połowie czerwca odbędziemy spotkanie z pracodawcami osób niepełnosprawnych. Przedstawimy im projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym. Propozycja ws. zatrudniania wspomaganego będzie dotyczyła wspierania osób niepełnosprawnych, które mają największe trudności w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy. Tu kluczową rolę przy zatrudnieniu będzie pełnił trener pracy, który będzie wraz z doradcą zawodowym, psychologiem, wspierał osobę niepełnosprawną w zdobyciu zatrudnienia – powiedziała minister Rafalska.

- Również w czerwcu chcemy się spotkać z osobami, których dotyczy dodatek do tzw. emerytur EWK - zapewniła minister Rafalska.

Krzysztof Michałkiewicz, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych zapewnił, że wszystkie zmiany odbywają się w konsultacji ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.

E. Rafalska zwróciła uwagę, że w tym roku zostaną podniesione progi dochodowe w świadczeniach z pomocy społecznej.

- Proponujemy wzrost o 67 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz dla osoby w rodzinie 14 zł. Oznacza to, że równocześnie zostanie podwyższone świadczenie, bo podnosi się je o taką kwotę, która wynika ze wzrostu kryterium dochodowego – mówiła minister Rafalska.

Minister podkreśliła, że w nowym okresie zasiłkowym wzrośnie zasiłek opiekuńczy dla opiekunów osób niepełnosprawnych. - Do tej pory to świadczenie wynosił o520 zł, w nowym okresie zasiłkowym będzie to wzrost o 100 zł - mówiła. Dodała, że resort chce wyrównać zasiłek pielęgnacyjny z dodatkiem pielęgnacyjnym wypłacanym przez ZUS. - Ten zasiłek wzrośnie o 40 proc. Chcemy go zrównać w dwóch krokach - zapowiedziała szefowa MRPiPS.

Wiceminister Bartosz Marczuk powiedział, że około miliona osób z niepełnosprawnościami otrzyma miliard złotych w formie świadczeń ze względu na podwyżki, m.in. zasiłku pielęgnacyjnego.

Info i fot.: MRPiPS, oprac. (rhr)

Data publikacji: 29.05.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.