Data dodania: 07.06.2018

Znamy laureatów XXI edycji Konkursu „Dobroczyńca Roku”

6 czerwca, w warszawskim Teatrze Kamienica, odbyła się XXI gala Konkursu „Dobroczyńca Roku”, w czasie której do grona laureatów tytułu dołączyło dziewięć firm. To wyjątkowe święto odpowiedzialności społecznej.

- XXI gala Konkursu „Dobroczyńca Roku” za nami. Wyróżniliśmy dziewięciu wspaniałych laureatów, łączących pomaganie z kreatywnością, nowymi technologiami oraz z tym, co w naszym Konkursie jest najważniejsze: dobrocią, miłością, ciepłem. Tu, na tej sali nie było toksycznych ludzi, nerwowości, rywalizacji. Było to, czego szukamy: radość, spokój, dobra atmosfera. W tegorocznej edycji (XXI!) otrzymaliśmy najwięcej wniosków zgłoszeniowych od dziesięciu lat. To dowód na to, że Konkurs jest potrzebny. Takich miejsc, w których spotykają się Ci, którzy pomagają i Ci, którzy pomoc otrzymują i wspólnie świętują efekty swojej współpracy, powinno być w Polsce jak najwięcej, dlatego zachęcam Państwa do organizacji lokalnych edycji Konkursu „Dobroczyńca Roku”- powiedział po zakończeniu wydarzenia Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii.

Laureaci XXI edycji Konkursu „Dobroczyńca Roku”:

  • Innowacje dla społeczności: ENERIS Ochrona Środowiska, za współpracę z organizacjami pozarządowymi w zapobieganiu wykluczeniu osób niewidomych i słabowidzących z procesu aktywnego dbania o środowisko naturalne.
  • Projekt społeczny – Fundacja korporacyjna: Fundacja Orange, za współpracę ze Stowarzyszeniem Robisz.to, która zaowocowała stworzeniem FabLab powered by Orange – pierwszego w Warszawie otwartego laboratorium cyfrowej fabrykacji.
  • Projekt społeczny – duża firma: Samsung Electronics Polska Sp. z o. o., za stworzenie nowoczesnego inkubatora technologicznego dla kilkudziesięciu start-upów i wyposażenie obiektu w sprzęt pozwalający na realizację projektów.
  • Projekt społeczny – średnia firma: Jelenia Plast Sp. z o.o., za wieloletnią współpracę z organizacjami pozarządowymi na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
  • Projekt społeczny – mała firma: ANTOJA Sp. z o.o., za wsparcie projektu Kropla Słodyczy, w ramach którego odwiedzane są dziecięce oddziały onkologiczne i hospicja.
  • Strategia – duża firma: Tesco Polska, za dojrzałą i konsekwentną strategię działań społecznych, która zakłada m.in. wspieranie lokalnych społeczności, udział w projektach przeciwdziałających marnowaniu żywności i przekazywanie jej nadwyżek, promowanie wiedzy o zdrowym odżywianiu i pochodzeniu żywności wśród dzieci.
  • Strategia – mała firma: KAREDENT Kamil Chorąży Sławomir Ławicki Sp. j., za spójną i przemyślaną strategię działań społecznych, zakładającą stworzenie stomatologicznego programu profilaktycznego dla dzieci „Akademia zdrowego uśmiechu”, za całoroczne zaangażowanie w pomoc zarówno ludziom jak i zwierzętom żyjącym na terenie województwa podlaskiego.
  • Wolontariat pracowniczy: Grupa Essilor, za zachęcenie 100 wolontariuszy-pracowników do udziału w projekcie oraz za okazane im wsparcie a także za przeprowadzenie w ramach wolontariatu prawie 4 tys. badań przesiewowych wzroku wśród dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz przekazanie dla nich 950 par okularów ze szkłami korekcyjnymi.
  • Zaangażowanie lokalne: Zakład fotograficzny u Jarka – Jarosław Deka, za wieloletnią współpracę z organizacjami pozarządowymi i zaangażowanie w liczne przedsięwzięcia służące społeczności lokalnej, w tym cykle warsztatów dla ponad 1000 dzieci i młodzieży.

Niezmiennie, nieprzerwanie od 21 lat Konkurs nagradza firmy odpowiedzialne społecznie. „Dobroczyńca Roku” stał się inspiracją dla wielu lokalnych i regionalnych konkursów realizowanych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i lokalną administrację publiczną. Pokazuje i zbiera dobre praktyki zarówno wielkich korporacji (najbardziej doświadczonych  w działaniach z zakresu CSR i CCI), ale i na równi przedstawia działania dobroczynne małych i średnich firm. Konkurs nie dzieli firm na lepsze i gorsze, tylko pokazuje, że dobro jest jedno - bez względu na wielkość firmy i wielkość wydatków poniesionych na dobroczynność.

Tegoroczną galę uświetnił koncert Sławomira Uniatowskiego.

Organizatorem Konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, stowarzyszenie działające od 1998 r. Misją Akademii jest inspirowanie i pomaganie w działaniu. W swoim dorobku ma programy i kampanie będące markami społecznymi. Wspiera lokalne społeczności, nagradza firmy zaangażowane społecznie, wyzwala w ludziach chęć pomagania. Fundatorem Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa audytor - firma EY. Konkurs wspierają: Business Centre Club, Forum Darczyńców, Forum Odpowiedzialnego Biznesum, Global Compact Network Poland, Konfederacja „Lewiatan”, Pracodawcy RP, Freshmail.

ENERIS Ochrona Środowiska wśród Dobroczyńców Roku 2017

Rozstrzygnięto konkurs o tytuł Dobroczyńca Roku. Po raz pierwszy w jego 20-letniej historii wśród jego laureatów znalazła się firma z branży gospodarki komunalnej. Akademia Rozwoju Filantropii oraz internauci nagrodzili ENERIS Ochrona Środowiska za program „Segreguję – nie widzę przeszkód”. To pionierska w  Europie inicjatywa mająca na celu usuwanie barier w segregowaniu odpadów wśród osób niewidomych

Wyróżniony projekt ENERIS skupia się na rozwiązywaniu problemów grupy dotąd wykluczonej z segregowania odpadów – osób niewidomych i słabowidzących. Stworzono proste, dostępne rozwiązanie w postaci specjalnej naklejki na pojemniki. Napisy w alfabecie Braille’a, kontrastowe kolory, zrozumiałe piktogramy pomagają w odczytaniu przeznaczenia pojemnika na odpady przez osoby nie tylko z niepełnosprawnością wzroku, ale także dzieci czy osoby niepełnosprawne intelektualnie. Podkreślić należy, że, naklejka powstała z tworzywa pochodzącego w 100 proc. z recyklingu i jest odporna na warunki atmosferyczne oraz ścieranie.

- Ogromnie nas cieszy ta nagroda, tym bardziej że o jej przyznaniu zadecydowały głosy intenautów! Zgodnie z uzasadnieniem, nie tylko dostrzeżono samo narzędzie, jakim są naklejki. Zauważono także nasze zaangażowanie w zmianę prawa, które dodatkowo powinno zachęcać samorządy do budowania równych warunków do ochrony środowiska i segregowania odpadów przez wszystkich mieszkańców kraju. Dla nas w ENERIS ta nagroda jest potwierdzeniem, że warto działać wspólnie, budować ważne i potrzebne projekty w dialogu i wsłuchiwać się w potrzeby tych, dla których na co dzień pracujemy — powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor ds. komunikacji ENERIS Ochrona Środowiska.

Naklejki od 2017 roku są udostępniane bezpłatnie osobom z niepełnosprawnościami oraz organizacjom pozarządowym (zamówienia można składać mailowo ok@grupa-eneris.pl bądź telefonicznie 801 00 38 38). Oznaczenia w alfabecie Braille’a pojawiły się już na około 2500 pojemnikach w ponad 40 miejscowościach. Więcej na temat projektu www.grupa-eneris.pl/naklejki

„Segreguję, nie widzę przeszkód” od momentu zainicjowania zwraca uwagę zarówno branży komunalnej, ekspertów w obszarze odpowiedzialnego biznesu, jak i opinii publicznej. Potwierdzeniem tego są zdobyte wyróżnienia, takie jak medal Międzynarodowych Targów Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska EKOTECH, Puchar Recyklingu, tytuł Lidera współodpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju oraz zaliczenie programu przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu do najlepszych dobrych praktyk polskiego biznesu (raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2017”) .

Patronami programu „Segreguję – nie widzę przeszkód” są: pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i Polski Związek Niewidomych. Partnerami są Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych oraz Słabowidzących VEGA oraz Niewidzialna Wystawa.

pr, fot. Akademia Rozwoju Dobroczynności, Eneris

Zobacz galerię...

Data publikacji: 07.06.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.