Data dodania: 13.06.2018

System Obsługi Wsparcia, czyli cyfrowa rewolucja

Celem projektu jest ograniczenie bądź całkowite wyeliminowanie konieczności wizyt osób niepełnosprawnych w urzędzie przy składaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, będących w dyspozycji samorządów. Szczegóły przedstawił zespół projektowy podczas konferencji w Warszawie.

Blisko 250 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele miejskich, gminnych i powiatowych ośrodków pomocy społecznej, burmistrzowie, prezydenci miast, przedstawiciele fundacji, organizacji i stowarzyszeń, a także osoby z niepełnosprawnościami, przyjęło zaproszenie na konferencję, która odbyła się w 8 czerwca w warszawskim hotelu AirPort.
Spotkanie zainaugurowała Dorota Habich, p.o. prezesa PFRON, która mówiła o konieczności likwidacji barier w otoczeniu osób z niepełnosprawnościami, tak, aby osoby te mogły w pełni korzystać ze wsparcia i decydować o tym, kiedy i w jakiej formie chcą złożyć wniosek o dofinansowanie.

Dariusz Łazar, kierownik projektu SOW, zapewniał, że osoby wykluczone informatycznie będą mogły skorzystać z pomocy pracowników socjalnych wyposażonych w tablety. Natomiast te, które korzystają z komputera połączonego z Internetem będą mogły samodzielnie lub z pomocą opiekuna złożyć wniosek. Dodał, że w projekcie przewidziano szereg działań upowszechniających wiedzę i wspierających jego użytkowników m.in. szkolenia, webinaria i portal.

Podczas konferencji głos zabrali Krzysztof Kaca, naczelnik Wydziału Departamentu ds. Programów oraz Janusz Rydlakowski, Magdalena Gursztyn, Daria Szewczyk, Daniel Cymbaluk i Kamila Kazimierczuk z zespołu projektowego. Iwona Lis z Fundacji Forani i Szymon Hołownia, wystąpili jako goście specjalni, a całość poprowadził Conrado Moreno.

Wszyscy zainteresowani techniczną stroną systemu mieli okazję przyjrzeć mu się w specjalnie przygotowanym Tech Roomie, który obsługiwali: Bartłomiej Kakiet, Przemysław Pielak, Marcin Ratajczyk i Romuald Iwaszkiewicz z zespołu projektowego oraz ekspert z Firmy Avility.

Konferencja była transmitowana online i można ją odtworzyć na kanale SOW na Youtube

System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON to nowoczesny system informatyczny, który pozwoli osobom niepełnosprawnym, jak i podmiotom działającym na ich rzecz, na składanie wniosków o dofinansowanie drogą internetową. Do tej pory wszystkie programy i zadania realizowane są z wykorzystaniem dokumentów w formie papierowej, bez użycia dedykowanych systemów i aplikacji pozwalających na kompleksową obsługę spraw osób niepełnosprawnych. Wiąże się to z koniecznością osobistych wizyt w urzędzie, co wydłuża czas składania i Realizacji wniosków, a w konsekwencji wypłaty środków PFRON, będących w gestii jednostek samorządowych.

Wraz z systemem tworzony jest portal informacyjno-edukacyjny, w którym użytkownicy będą mogli korespondować i korzystać z uzupełnianej na bieżąco, bogatej bazy informacji. Wysoka dostępność e-usługi osiągnięta zostanie również poprzez uruchomienie infolinii dla użytkowników systemu, która będzie służyła wiedzą i pomocą przy wypełnianiu wniosków.

Z myślą o osobach niepełnosprawnych, które nie posiadają dostępu do internetu lub w niewystarczającym zakresie posługują się nowymi technologiami, PFRON planuje w ramach projektu wyposażyć pracowników socjalnych w tablety. Urządzenia mobilne trafią do Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w całej Polsce. W praktyce oznacza to, że pracownik socjalny będzie mógł spotkać się z osobą w jej domu i pomóc jej w zalogowaniu się do systemu i złożeniu wniosku, a potem na bieżąco przekazywać informacje, na jakim etapie znajduje się jego sprawa.

Zespół projektowy SOW dokłada wszelkich starań, by system był jak najbardziej intuicyjny i spełniał wymagania osób z różnymi stopniami niepełnosprawności. Stąd spotkania, konsultacje i wielorakie testy. W ramach spotkań z jednostkami samorządu terytorialnego pozyskano rozwiązania, które są już w użytkowaniu i spełniają swoją rolę. W kwietniu odbyły rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Spotkanie z ZUS dotyczyło określenia zasad technicznych, na jakich system SOW mógłby uzyskiwać dane z systemu ZUS. W szczególności chodzi o informacje o zaległościach finansowych wobec ZUS, wnioskodawców obsługiwanych przez system SOW. Na spotkaniu z NFZ omawiano działania, których efektem będzie uruchomienie elektronicznej usługi implementowanej jako Web Service. Zadaniem usługi będzie generowanie odpowiedzi na zapytania systemu o statusie zlecenia lekarskiego, np. na sprzęt ortopedyczny oraz o kwotę dofinansowania tego sprzętu przez NFZ.

Wartość projektu to 18 914 379,99 zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 16 005 348,34 zł. Dzięki zawarciu korzystnych umów zaoszczędzono środki, które mogą zostać przeznaczone na realizację innych projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Wszelkie informacje na temat systemu znajdują się na stronie PFRON w zakładce projekty UE, a także w prasie regionalnej, stacjach radiowych i mediach społecznościowych.

Osoba do kontaktu w sprawie projektu SOW: Dariusz Łazar, kierownik projektu, tel. 22 50 55 144.

Info: PFRON

Data publikacji: 13.06.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.