Data dodania: 16.06.2018

Rząd prowadzi politykę solidarnościową, zapewnił premier Morawiecki

Wsparcie osób niepełnosprawnych i opiekunów – to temat spotkania premiera Mateusza Morawieckiego, minister rodziny Elżbiety Rafalskiej oraz ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego z przedstawicielami środowiska osób z niepełnosprawnością. Odbyło się ono 15 czerwca w CPS „Dialog”, a w jego trakcie zaprezentowano plany i dotychczasowe osiągnięcia.

Obecni byli także pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz, p.o. prezes Zarządu PFRON Dorota Habich oraz osoby z niepełnosprawnością i przedstawiciele niektórych organizacji zrzeszających je i działających na ich rzecz.

Było to już trzecie spotkanie po ogłoszeniu przez rząd w połowie maja br. budowy systemu wsparcia tej grupy społecznej w oparciu o trzy filary: solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych, pakiet społecznej odpowiedzialności oraz program „Dostępność+”.

- Chcę podkreślić, że nasz rząd – pomimo tych politycznych emocji, które się wokół tego fundamentalnie ważnego tematu się narodziły – od pierwszych dni jest rządem, który stara się prowadzić politykę społeczną, politykę solidarnościową – powiedział na początku spotkania premier Mateusz Morawiecki.

Poprawiać los osób z niepełnosprawnościami – to zobowiązanie rządu

Szef rządu zauważył, że dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości wyraźnie zwiększył nakłady na wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

- Dzięki minister Rafalskiej i jej resortowi w budżecie przeznaczyliśmy na różnego rodzaju wsparcie, ulgi, przywileje, dodatki rehabilitacyjne różnego rodzaju i inne form wsparcia o 25 proc. więcej. Przyrost wsparcia finansowego wzrósł z 12,5 mld złotych na 15,6 mld złotych. Liczby nie kłamią – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

Prezes Rady Ministrów zapewnił, że wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów jest jak najbardziej realne.

- Rząd jest na początku tej drogi – drogi, która będzie stale poprawiać los osób z różnymi niepełnosprawnościami. To jest zobowiązanie naszego rządu, rządu PiS. Jesteśmy i udowodniamy to dzień po dniu, że jesteśmy rządem wiarygodnym – zapewnił premier Mateusz Morawiecki.

Wdrażamy system wsparcia osób z niepełnosprawnością - zapewnia minister Rafalska

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przypomniała główne założenia nowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Sporo uwagi poświęciła funduszowi solidarnościowemu i pakietowi społecznej odpowiedzialności. - Trzeba będzie określić jasno, jakie zadania będzie można finansować w ramach funduszu solidarnościowego. Nie chciałabym, żeby powstało fałszywe przekonanie, że wszystkie zadania, które do tej pory były realizowane, będą z niego finansowane – podkreśliła.

Minister Rafalska przybliżyła również, na czym polega pakiet społecznej odpowiedzialności. - To szereg działań i projektów wspierających osoby niepełnosprawne – wśród nich reforma systemu orzekania o niepełnosprawności i wprowadzenie orzekania o niesamodzielności. Myślę, że to jest absolutnie poza sporem, nawet politycznym. Wszyscy w Polsce zgodnie mówią, że system orzeczniczy trzeba uzdrowić, zreformować. Konia z rzędem temu, kto się odważy i zrobi to szybko. Zagadnienie nie jest proste – mówiła.

Jak zauważa szefowa resortu rodziny, reforma orzecznictwa o niepełnosprawności i wprowadzenie orzekania o niesamodzielności ma ogromne znaczenie. - Gdybyśmy mieli za sobą reformę systemu orzecznictwa, to precyzyjnie adresowane do najbardziej potrzebujących wsparcie byłoby załatwione – podkreśliła.

Co w ramach pakietu społecznej odpowiedzialności?

W ramach pakietu społecznej odpowiedzialności rząd przewidział również m.in. dodatki do emerytur dla kobiet wychowujących niepełnosprawne dzieci (tzw. emerytury EWK), podniesienie świadczeń z 520 do 620 złotych, opiekę wytchnieniową, zwiększenie dostępności do turnusów rehabilitacyjnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym okresowego pobytu w specjalistycznych placówkach, kolejne podniesienie dotacji na jednego uczestnika WTZj, aktywizację osób niepełnosprawnych dzięki zatrudnieniu wspomaganemu czy wreszcie pilotażowe wdrożenie kompleksowej rehabilitacji.

Minister Kwieciński: „Dostępność+” to trzeci filar systemu wsparcia

Trzecim filarem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych jest zainaugurowany pod koniec kwietnia program „Dostępność+ 2018-2025”, mający dwa podstawowe wymiary. Pierwszy z nich – bardziej uniwersalny i długofalowy – zakłada, że państwo w swoich działaniach będzie zawsze uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Drugi wymiar – bezpośredni - to w praktyce bieżące i planowane inwestycje (budowlane, transportowe, technologiczne) polegające na modernizacji i poprawie infrastruktury, przestrzeni, środków transportu, stron internetowych czy usług, tak aby były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- Adresatami programu „Dostępność+” są zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jak i osoby starsze czy kobiety w ciąży – podkreślił minister Jerzy Kwieciński.

Zapewnił, że środki na realizację programu „Dostępność+” są zabezpieczone, a ich wysokość może się jeszcze zwiększyć.

- Wykorzystujemy nie tylko dostępne środki, ale też – dzięki współpracy z Ministerstwem Finansów – udaje się nam wygenerować nowe środki na realizację programu. Do dyspozycji już w tej chwili mamy 23 mld zł. To jest wartość działań, które będą dotyczyły właśnie tego programu i działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych – mówił minister Kwieciński.

Działania w ośmiu obszarach

W ramach programu „Dostępność+” będą realizowane działania w ośmiu obszarach: architekturze, transporcie, edukacji, służbie zdrowia, cyfryzacji, usługach, konkurencyjności i koordynacji.

- Musimy wejść z naszym programem w całe życie społeczne i gospodarcze naszego kraju – zaznaczył szef resortu inwestycji i rozwoju.

Przypomniał, że wiele inwestycji już zostało dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jako przykład podał m.in. Centrum Kongresowe czy salę koncertową Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Jak dodał, w ramach programu w całym kraju ma powstać tysiąc podobnych obiektów. Ponadto aż 20 proc. mieszkań, które będą budowane w ramach programu „Mieszkanie+”, będzie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powstanie też 200 dworców kolejowych w pełni dostępnych dla tej grupy osób.

- Chcemy, żeby było dostępnych 100 samorządów, 100 szkół, 100 placówek zdrowotnych, 100 uczelni i 100 placówek kultury – wyliczył minister MIiR.

Nowością ma być także wprowadzenie programu tanich i częściowo umarzalnych pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego i spółdzielni mieszkaniowych na dofinansowanie likwidacji już istniejących barier w budynkach. W praktyce chodzi np. o montaż wind, wideofonów, podjazdów czy specjalnych czujników.

W ramach programu „Dostępność+” ma być też zapewnione dofinansowanie z PFRON na zamianę mieszkania.

Korzyści dla wszystkich

Co ważne, realizacji programu „Dostępność+” będzie towarzyszyć promocja nowych rozwiązań i technologii.

- Po to, żeby usługi, które tutaj zastosujemy przy wykorzystaniu młodych ludzi, przy wykorzystaniu start up-ów stały się naszą wizytówką, ale jednocześnie nasze firmy na tym zarabiały. Skoro kierujemy na to znaczące środki, uważamy, że może to być kolejny bodziec napędowy dla naszej gospodarki – wyjaśnił szef resortu inwestycji i rozwoju.

Zaznaczył, że działania w ramach programu „Dostępność+” będą wprowadzane zarówno na poziomie rządowym, jak i regionalnym. Dodał też, że program jest  otwarty. - Lista działań, które tu mamy, nie jest listą zamkniętą (...) Jak również budżet nie jest budżetem zamkniętym – podsumował minister Kwieciński. 

W przerwie spotkania dziennikarze zapytali rzeczniczkę rządu Joannę Kopcińską o przyczynę nie zaproszenia na spotkanie w CPS „Dialog” osób, które protestowały w Sejmie.

- Wszystkie osoby, które wyraziły chęć i wolę uczestniczenia i zgłosiły się jako pierwsze, bo jak Państwo widzicie, jest ograniczona ilość miejsc, zostały na to spotkanie zaproszone - zapewniła rzeczniczka podkreślając, że nie jest to ostatnie spotkanie ze środowiskiem osób z  niepełnosprawnością.

Info: PAP, MRPiPS, oprac. sza, fot. MRPiPS

Zobacz galerię...

Data publikacji: 16.05.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.