Data dodania: 20.06.2018

Trwają intensywne prace nad ustawą o funduszu wsparcia niepełnosprawnych

- Pracujemy intensywnie nad ustawą o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Projekt jest w trakcie wewnętrznych konsultacji. Na najbliższym kolegium w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powinien już zostać zaprezentowany - zapewnił Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu w resorcie rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Dodał, że resort stara się o wpisanie ustawy do programu prac rządu. - Chcemy, żeby ona była szybko procedowana z tego względu, że dotyczy spraw podatkowych, więc musi być przed listopadem uchwalona. Chcemy, żeby we wrześniu znalazła się w Sejmie i chwilę po wakacjach Państwo będą mieli okazję nad nią się pochylić - poinformował.

20 czerwca pełnomocnik, wraz z wiceszefem MRPiPS Bartoszem Marczukiem, uczestniczyli w posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Min. Michałkiewicz wyjaśnił, że Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych to pierwszy z trzech filarów tzw. mapy drogowej dla osób niepełnosprawnych, którą 15 maja przedstawiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Drugi z nich to Pakiet Społecznej Odpowiedzialności, a trzecim jest program Dostępność Plus.

K. Michałkiewicz zapowiedział, że z Funduszem Solidarnościowym zostanie połączony Pakiet Społecznej Odpowiedzialności. - Zależy nam bardzo, żeby Fundusz Solidarnościowy był wykorzystywany na finansowanie nowych rozwiązań, finansowanie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, na uzupełnienie tego systemu, który jest, o te działania, które powinny zostać podjęte - wyjaśnił.

sza, fot. archiwum

Data publikacji: 20.06.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.