Data dodania: 20.06.2018

Pierwsza Dama rozmawiała nt. aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością

Agata Kornhauser-Duda spotkała się 20 czerwca w Pałacu Prezydenckim z posłankami z Kukiz’15 Agnieszką Ścigaj oraz Barbarą Chrobak, by porozmawiać o aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, w tym osób z niepełnosprawnością.

Obecnie w Polsce zauważane są pozytywne zmiany w zakresie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, jednak nadal znacząco odbiega ona od funkcjonowania pozostałej części społeczeństwa. Panie rozmawiały o regulacjach dotyczących praw osób niepełnosprawnych oraz o konieczności zwiększania woli samych zainteresowanych do podejmowania działań sprzyjających integracji społecznej.

W trakcie spotkania podniesiono także kwestie reintegracji osób długotrwale niezatrudnionych z powodów wynikających z rozwarstwienia społecznego, czy niezaradności życiowej oraz o rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Agnieszka Ścigaj jest Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. ekonomii i przedsiębiorczości społecznej zajmującego się kwestiami związanymi ze spółdzielczością, przedsiębiorczością społeczną, reintegracją społeczną i zawodową. Z kolei Barbara Chrobak przewodniczy Parlamentarnemu Zespołowi "Dobro dziecka jako cel najwyższy" podejmującego problematykę pieczy zastępczej. (KS)

Info i fot. KPRP

Data publikacji: 21.06.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.