Data dodania: 28.06.2018

Ustawa o wsparciu do poprawki

1 lipca wejdzie w życie ustawa wprowadzająca szczególne wsparcie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Będą one mogły skorzystać z wielu ułatwień w szpitalach, poradniach, aptekach. Będą mogły skorzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i rehabilitacji leczniczej. W ramach umowy z NFZ będą one nielimitowane.

Wsparcie dotyczy jednak wyłącznie osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Natomiast – zgodnie z obowiązującymi przepisami - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może uzyskać osoba, która ukończyła 16 lat. A więc dzieci z niepełnosprawnością pozostawiono bez tego szczególnego wsparcia.

– Dostrzegamy, że trzeba zapisać regulacje dotyczące dzieci do 16. roku życia. Widzimy problem i chcemy go pilnie uregulować, bardzo prawdopodobne, że nastąpi to jeszcze w lipcu – powiedział 27 czerwca wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos (PiS). - Chcemy objąć rozwiązaniami wszystkie niepełnosprawne dzieci - zapewnił.

Oprac. IKa, fot. pixabay.com

Data publikacji: 28.06.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.