Data dodania: 09.07.2018

Środki z funduszu solidarnościowego - na najważniejsze potrzeby osób z niepełnosprawnością i ich rodzin

Konsultacje społeczne dotyczące budowy systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, rozpoczęły się 9 lipca w ZAZ w Stargardzie w Zachodniopomorskiem. W spotkaniu tym uczestniczyła szefowa resortu rodziny Elżbieta Rafalska. W jej opinii środki z funduszu solidarnościowego wsparcia powinny być przeznaczone m.in. na mieszkalnictwo i nowe ośrodki dziennego wsparcia.

Minister Rafalska przypomniała, że od stycznia 2019 r. na ten fundusz odprowadzane będą środki z Funduszu Pracy, mówiła też o wzroście kwot zasiłków.

- Od 1 listopada 2018 r. wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny, który wynosił do tej pory 163 zł. On wzrośnie do 184,42 zł - powiedziała. - Dlaczego zwracam uwagę na zasiłek, którego kwota nie jest może taka bardzo wysoka, jak się komuś będzie wydawało? Otóż dlatego, że ten zasiłek nie był waloryzowany, nie był podnoszony przez 12 lat - podkreśliła. - Przez 12 lat był niepodnoszony, w związku z tym zasiłek pielęgnacyjny, który otrzymywały osoby niepełnosprawne, był różny od świadczenia pielęgnacyjnego, które wypłacał ZUS, które było corocznie waloryzowane. My próbujemy tę różnicę zniwelować. Chcemy to zrobić w dwóch krokach i ten pierwszy krok będzie 1 listopada tego roku. W następnym roku będzie kolejny wzrost. Łącznie w ciągu dwóch lat ten zasiłek wzrośnie o ponad 62 zł - poinformowała szefowa MRPiPS.

- Wzrośnie w nowym okresie zasiłkowym, a więc od 1 listopada tego roku, specjalny zasiłek opiekuńczy o 100 zł (...). Wzrośnie też zasiłek dla opiekuna, również o 100 zł. Mamy tu dwa typy zasiłków. Mówimy o tych świadczeniach, które otrzymują opiekunowie zajmujący się dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, nie dziećmi niepełnosprawnymi (...). To są te trzy zmiany, które będą obowiązywały w nowym okresie zasiłkowy - powiedziała.

Omawiając sytuację osób z niepełnosprawnością na rynku pracy poinformowała, że stopa bezrobocia w tej grupie wynosi 9,3 proc., ale jest to spadek w odniesieniu do 2016 r. o 3,7 punktu procentowego. Rośnie też wskaźnik zatrudnienia i współczynnik aktywności zawodowej.

- Dostrzegamy tu jednak konieczność poprawienia sytuacji edukacyjnej osób niepełnosprawnych, ponieważ jest to częsta bariera, utrudniająca funkcjonowanie na rynku pracy, i uważamy, że tu powinien być większy akcent związany z rozwojem w sferze kompetencji cyfrowych – powiedziała minister Rafalska..

Podkreśliła, że środki z funduszu solidarnościowego nie powinny być rozdrobnione na zadania, które do tej pory były finansowane z budżetu. - Uważam natomiast, że to powinno być wsparcie tych działań, których jest istotny niedobór wśród usług adresowanych do osób niepełnosprawnych, a więc widziałabym tu mieszkalnictwo, nowe ośrodki dziennego wsparcia i taką siatkę budowania tych instytucji, żeby one były lokalizowane w mniejszych miejscowościach – zaznaczyła min. Rafalska.

Jak powiedziała, projekt ustawy o solidarnościowym funduszu wsparcia stanie się przedmiotem prac parlamentarnych na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu. Konsultacje mają pomóc w określeniu kierunków wydatkowania tych środków.

Aby realizacja budowy systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin przebiegła jak najlepiej, resort rodziny przygotował cykl 16 konsultacji regionalnych – po jednym spotkaniu w każdym województwie. Będą one okazją do zaprezentowania założeń systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, a także do dyskusji na ten temat z przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Spotkania rozpoczęły się w trzech województwach: zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim. Będą trwały do końca miesiąca.

Przypomnijmy, że połowie maja szefowe MRPiPS i MF zaprezentowały nowy system wsparcia osób niepełnosprawnych. Ma się on opierać na trzech filarach: solidarnościowym funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych, pakiecie społecznej odpowiedzialności i programie "Dostępność plus".

Solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych ma być zasilany z dwóch źródeł: z części składki na Fundusz Pracy oraz z „daniny solidarnościowej” od osób zarabiających miesięcznie ponad 83,33 tys. zł. Jak zapowiedziała minister Rafalska, od 2020 roku pieniądze z solidarnościowego funduszu wsparcia mają być przeznaczone na „najważniejsze potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin”.

Oprac. rhr, fot. PFRON Oddział Zachodniopomorski

Data publikacji: 09.07.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.