Data dodania: 14.07.2018

Uczestnicy protestu otrzymali zakaz wejścia na teren Sejmu

Uczestnicy protestu okupacyjnego z kwietnia i maja zostali objęci 24-miesięcznym zawieszeniem możliwości wejścia na teren parlamentu - poinformował 13 lipca dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka.

Wyjaśnił, że takie rozwiązanie stosuje się w szczególności wobec osób, które nie przestrzegają przepisów porządkowych.

Informację tę potwierdzili Iwona Hartwich i Jakub Hartwich, których posłanka Joanna Scheuring-Wielgus zaprosiła na posiedzenie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Tematem posiedzenia było  „Dokonanie oceny i wyjaśnienie okoliczności przebiegu 40-dniowego protestu osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich w Sejmie RP”.

Przewodniczący komisji Włodzimierz Bernacki nie wyraził ponadto zgody na uczestnictwo w posiedzeniu osób, które nie są posłami.

Na tym posiedzeniu szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska poinformowała, że koszt 40-dniowego protestu osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów w Sejmie wynosi obecnie ok. 66 tys. zł; nie została podjęta decyzja w sprawie obciążenia kosztami.

Obejmują one obsługę gastronomiczną, media, sprzątanie, montaż ścianek w holu głównym na czas Zgromadzenia Parlamentarnego NATO oraz malowanie pomieszczeń sejmowych po zakończeniu protestu; Kancelaria czeka jeszcze na fakturę za opiekę medyczną.

Oprac. rhr, fot. Kancelaria Sejmu

Data publikacji: 14.07.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.