Data dodania: 20.07.2018

Nie będzie informacji premiera na temat protestu osób niepełnosprawnych – zdecydowali posłowie

O przedstawienie „informacji Prezesa Rady Ministrów w sprawie trwającego protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz udzielenia szczegółowych wyjaśnień w sprawie stanu prac nad naprawą polityki w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych w tym harmonogramu wdrażania rozwiązań zawartych w tejże polityce zawnioskował klub Kukiz'15.

Wniosek był głosowany 20 lipca na posiedzeniu Sejmu. Za jego przyjęciem i rozszerzeniem porządku obrad o ten punkt było 196 posłów, 230 głosowało przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Tym samym posłowie zdecydowali, że porządek posiedzenia nie zostanie poszerzony o tę informację.

pr, fot. Kancelaria Sejmu

Data publikacji: 20.07.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.