Data dodania: 27.07.2018

Spotkanie konsultacyjne na Śląsku

Założenia budowy systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin były tematem przewodnim spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w Łodygowicach na Podbeskidziu. Szczegółowo omawiano Program Dostępność +, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia, rehabilitację osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz zmiany w systemie orzekania o niepełnosprawności.

Spotkanie rozpoczęło się od briefingu prasowego, który odbył w siedzibie Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy w Łodygowicach. Udział w nim wzięli: wiceminister rodziny Stanisław Szwed, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, zastępca prezesa Zarządu PFRON Tomasz Maruszewski, dyrektor Oddziału Śląskiego NFZ Jerzy Szafranowicz oraz dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON Jan Wroński.

Natomiast spotkanie konsultacyjne z udziałem przedstawicieli środowisk osób z niepełnosprawnością, w tym organizacji pozarządowych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, środowiskowych domów samopomocy, indywidualnych osób niepełnosprawnych z rodzinami, miało miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Łodygowicach.

Wiceminister Stanisław Szwed podczas prezentacji przybliżył kluczowe zagadnienia prowadzonych prac w zakresie wsparcia i poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Podczas konsultacji padło wiele pytań i uwag oraz propozycji zmian w aktach prawnych. Podsumowując spotkanie wiceminister Szwed podziękował za zgłoszone postulaty podkreślając jak ważny jest bezpośredni kontakt ze środowiskiem osób związanych z niepełnosprawnością w trakcie procesu tworzenia kompleksowego sytemu wsparcia.

Nawiązując do powyższego spotkania Oddział Śląski PFRON informuje, że zgłaszane uwagi i postulaty dotyczące budowy tzw. mapy drogowej systemu wsparcia osób niepełnosprawnych można kierować na adres e-mail: katowice@pfron.org.pl. Państwa głosy zostaną przekazane do MRPiPS.

Tekst i fot. Aleksandra Buczek / PFRON

Zobacz galerię...

Data publikacji: 27.07.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.