Data dodania: 01.08.2018

Większe wsparcie dla osób z niepełnosprawnością w Bułgarii w wyniku protestów

Od kwietnia w Bułgarii trwa protest rodziców osób z niepełnosprawnością, powstało miasteczko namiotowe w Sofii a także innych miastach. Pod radykalnym hasłem „System zabija" uczestnicy protestów 30 lipca zorganizowali w Sofii wiec protestacyjny. Kilkaset osób przeszło centralną ulicą od parlamentu do urzędu Rady Ministrów niosąc ponad 800 metrową flagę narodową.

Protestujący domagają się nowej ustawy, która regulowałoby sytuację osób ze znaczną niepełnosprawnością po ukończeniu przez nie 18 lat. Według obecnych przepisów osoby takie tracą prawo do pomocy, otrzymują jedynie minimalną rentę, a ich potrzeby są o wiele większe. Nowa ustawa powinna uwzględniać potrzeby tych osób w kwestii edukacji i leczenia, a także stwarzać ich rodzicom możliwość podejmowania pracy.

Obecnie w opiece nad osobą z niepełnosprawnością mogą pomagać osoby spoza rodziny, które otrzymują za to wynagrodzenie, ale są one określane przez służby socjalne, bez udziału rodziców.

Premier Bojko Borisow na spotkaniu z protestującymi przyznał, że mimo dużych środków w wysokości około 1 mld lewów (500 mln euro) przeznaczonych na świadczenia dla osób z niepełnosprawnością skomplikowany system działa nieefektywnie. W przyszłym roku zostanie przeznaczonych 150 mln lewów (75 mln euro) na utworzenie systemu informacyjnego, który pozwoli ekspertom zorientować się w stanie i potrzebach każdej osoby z niepełnosprawnością.
Prace nad nową ustawą trwają, projekt rządowy, który miał być przyjęty do końca czerwca nie został zaakceptowany przez organizacje rodziców osób z niepełnosprawnością. Głosowanie nad nią odłożono na jesień.

Oprac. kat, fot.pixabay.com
Data publikacji: 01.08.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.