Data dodania: 18.08.2018

Czas na Kraków. Wszystkie oczy na niewidomych

Fundacja Szansa dla Niewidomych podjęła kolejne działania promujące środowisko osób z dysfunkcją narządu wzroku. 10 sierpnia zorganizowała konferencję w Hotelu Wyspiański w Krakowie w ramach projektu „REHA for the blind in Cracow". Debacie miał towarzyszyć okolicznościowy piknik na Małym Rynku, ale został odwołany ze względu na warunki atmosferyczne.

Od kwietnia Fundacja Szansa dla Niewidomych organizuje spotkania w miastach wojewódzkich. Są to wydarzenia regionalne poprzedzające XVI edycję Konferencji Międzynarodowej „REHA for the blind in Poland". Centralne uroczystości odbędą się 13-15 października w Warszawie i w Laskach, a hasłem przewodnim będzie „Virtual Warsaw - miasto przyjazne dla niewidomych". Wówczas nastąpi m.in. rozdanie nagród w konkursie Idol dla osób i instytucji najbardziej zaangażowanych w pomoc niewidomych i słabowidzącym. Wcześniej zapadają rozstrzygnięcia na etapie wojewódzkim.

Spotkanie w Krakowie rozpoczęło się właśnie od ogłoszenia wyników głosowania w Małopolsce. Dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii Idol środowiska odebrał Piotr Zasadzki, który należy m.in. do Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym oraz Stowarzyszenia Strefa Wenus z Milo. Ponadto doceniono: Martynę Masztalerz z Radia Kraków (kategoria media), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (uczelnia), Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (urząd otwarty dla niewidomych), SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie (placówka oświatowa), Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka (placówka kultury) oraz Micros (firma/instytucja)

Dostrzegają potrzeby

Część składającą się z wystąpień rozpoczęła dyrektor SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie Agnieszka Nawrocka. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się m.in. o specyfice pracy ośrodka, który powstał 70 lat temu. Najpierw mieścił się przy ulicy Józefińskiej. Z czasem zmienił lokalizację i w świadomości wielu osób funkcjonuje jako „Tyniecka". Początkowo była to szkoła podstawowa, uczyło się w niej 15. uczniów w trzech oddziałach i zatrudniała14. nauczycieli. – Dziś mamy 330. uczniów w siedmiu szkołach, jeszcze niedawno było ich osiem, ale gimnazja już zostały zlikwidowane. Mamy prawie 220.. nauczycieli, 65 pracowników administracyjnych. To jest porządny zakład pracy – powiedziała Agnieszka Nawrocka.

Wspieraniem dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku, a w szczególności uczniów SOSW i samego ośrodka, zajmuje się Stowarzyszenie Nadzieja. Jego prezes Piotr Stefański przedstawił m.in. wybrane obszary działań. – Edukacja, kultura i sztuka, rewalidacja, integracja, aktywność, wyrównywanie szans i co jest nam najbardziej bliskie - radość życia. Staramy się ją dawać każdemu dziecku poprzez wszystkie proponowane zajęcia – podkreślił. W trakcie wystąpienia nie zabrakło wątków dotyczących organizowania obozów, propagowania sportu i turystyki, poznawania historii Polski czy różnych regionów.

Pokonywanie barier

Kolejną część konferencji stanowił blok tematyczny dotyczący funkcjonowania i wsparcia osób niewidomych oraz słabowidzących. Swoją szeroką wiedzą podzieliły się m.in. trzy reprezentantki SOSW. Lucyna Zaleska poruszyła zagadnienia związane z orientacją przestrzenną. Ewa Sumera skupiła się na współczesnym brajlu. Katarzyna Kasprzyk opowiedziała o rehabilitacji wzroku dzieci słabowidzących i szczątkowo widzących. Z kolei Dorota Poręba i Ewelina Blaski z Działu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych MOPS w Krakowie poinformowały o możliwości uzyskania dofinansowań ze środków PFRON.

W gronie kolejnych prelegentów znalazł się m.in. Tomasz Koźmiński. Prezes Fundacji For Heroes przedstawił sytuację sportu osób z niepełnosprawnościami w Krakowie. Część wystąpienia poświęcił otwartej w maju Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych (http://naszesprawy.eu/sport-i-turystyka/14269-centrum-sportu-niepelnosprawnych-juz-otwarte.html) i działającej przy tym obiekcie Radzie Sportu Osób Niepełnosprawnych, której jest przewodniczącym.

- Chcemy w hali skupić cały sport osób niepełnosprawnych, żeby to było też centrum informacji, miejsce, gdzie możemy się spotkać, podyskutować i poćwiczyć. Dla nas sport jest bardzo ważny, to przede wszystkim rehabilitacja i rekreacja – poinformował.

Po konferencji miał odbyć się piknik na Małym Rynku. Organizatorzy zapowiedzieli liczne atrakcje, w tym kącik kulinarny, część artystyczną oraz część sportową. Jednak burzowa aura pokrzyżowała plany. Spotkanie zostało przeniesione do Tyflopunktu przy ulicy Mikołajskiej 4.

Paula Cupryan z Fundacji Szansa dla Niewidomych

Otrzymaliśmy dużo pochwał za poziom naukowy konferencji, więc z tego jesteśmy ogromnie zadowoleni. Ten sukces zawdzięczamy przede wszystkim tyflopedagogom z Tynieckiej. To świetni specjaliści, trudno znaleźć kogoś bardziej merytorycznego w tych tematach.
Byliśmy nieco rozżaleni, że pogoda nam nie dopisała, bo niestety zdarzyło się to już po raz drugi. Nie udało się zorganizować pikniku na Małym Rynku, ale szybko zaradziliśmy sytuacji. Spotkaliśmy się w naszej przestrzeni przy ul. Mikołajskiej, gdzie mieliśmy do dyspozycji kilka sal. Wszystkie najważniejsze elementy udało się nam się przenieść, lecz bez torów przeszkód czy przejażdżek na tandemie. Zorganizowaliśmy turniej strzelectwa bezwzrokowego, można było sobie zrobić kanapkę w symulatorach wad wzroku i z opaską zaciemniającą. Ponadto mieliśmy kącik brajlowski, czytaliśmy „Małego księcia" - wydanie brajlowskie. Mieliśmy też repliki prac z zasobów Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK.
To spotkanie było bardziej kameralne, niż planowaliśmy. Zależało nam na zaproszeniu osób z zewnątrz, to miało być do nich skierowane. Dotarło ich mniej, ale ostatecznie frekwencja była zadowalająca.

Zobacz galerię....

Tekst i fot. Marcin Gazda

Data publikacji: 18.08.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.