Data dodania: 27.08.2018

Wydanie niezwyczajne

Oddajemy do rąk Państwa pierwsze tegoroczne tradycyjne wydanie „Naszych Spraw", które ukazuje się po ponad półrocznej przerwie. Nie oznacza to, że na ten czas zawiesiliśmy działalność, wręcz przeciwnie, po prostu do sierpnia nasz projekt funkcjonował – i to bardzo pracowicie – wyłącznie jako portal internetowy.

Prezentowaliśmy najważniejsze wydarzenia dotyczące szeroko rozumianego środowiska osób z niepełnosprawnościami, zjawiska, nowinki prawne, z zakresu kultury, edukacji, sportu, zatrudniania i wielu innych dziedzin. Mamy jednak świadomość, że nie wszyscy nasi dotychczasowi Czytelnicy mają dostęp do Internetu i biegle posługują się elektronicznymi środkami komunikacji.

Dlatego z prawdziwą radością i satysfakcją oddajemy do rąk Państwa pierwsze tegoroczne „papierowe" wydanie naszego periodyku. Nie wchodząc głębiej w przyczyny tego, że stało się to tak późno, czujemy się w obowiązku wyjaśnić, że nasz wniosek o dofinansowanie projektu przez PFRON przez wiele miesięcy znajdował się na liście rezerwowej i dopiero w lipcu br. Fundusz wygospodarował środki i przyznał mu dofinansowanie. Znacznie okrojone, ale wystarczające do tego, by „Nasze Sprawy" mogły się ukazywać, głównie w cyklu miesięcznym, do końca marca 2019 r., a jeśli nie przytrafią się jakieś nadzwyczajne wydarzenia – nawet do marca 2021 r! Podkreślić należy, że celem ratowania czasopisma stały personel projektu, w tym niżej podpisany, pracował w pierwszym kwartale br. wyłącznie na zasadach wolontariatu.

Czas ukazania się tej edycji to nie jedyny czynnik powodujący, że jest ona niezwyczajna. Drugi to fakt, że obejmuje ono wydarzenia z okresu pierwszego półrocza br.,ma zatem po trosze charakter historyczno-encyklopedyczny i stąd też jego powiększona objętość. Doszliśmy bowiem do wniosku, że nie możemy pominąć takich wydarzeń jak Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie w Pjongczangu, 40-dniowy protest osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów w Sejmie, przyjęcie przez rząd programu Dostępność plus i innych.

Jest i trzeci czynnik nadzwyczajny: w czerwcu 1988 roku ukazał się pierwszy numer „Naszych Spraw", zatem w 2018 roku obchodzimy 30-lecie istnienia i pełnienia misji informacyjnej na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia! Tak to prawda, nie ma w tym żadnej pomyłki! Tym samym są najstarszym w Polsce czasopismem służącym – nieprzerwanie od 30.lat - całemu środowisku osób z niepełnosprawnością.

Na okoliczność tego jubileuszu otrzymaliśmy – i otrzymujemy nadal – wiele listów gratulacyjnych, od wielu instytucji, podmiotów, ogólnopolskich i regionalnych organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych i uczelni, firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnością i innych, w tym od ministra Krzysztofa Michałkiewicza – pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. Cieszymy się i jesteśmy dumni, bo oprócz życzeń zawierają bardzo wysokie oceny naszych działań. Za wszystkie wyrazy pamięci i przychylne opinie bardzo serdecznie dziękujemy.

Ryszard Rzebko
Data publikacji: 27.08.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.