Data dodania: 20.09.2018

Powołanie Rady Dostępności nastąpi w najbliższym czasie – zapewnia min. Kwieciński

19 września w Katowicach minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński poinformował, że wkrótce zostanie powołana Rada Dostępności, w skład której wejdą przedstawiciele organizacji osób niepełnosprawnych oraz ministerstw zaangażowanych w program Dostępność Plus.

Rada będzie współuczestniczyć w tworzeniu pracy nad nową ustawą o dostępności.

Program Dostępność Plus został zainicjowany w kwietniu br. i ma ułatwiać osobom z niepełnosprawnościami, seniorom i kobietom z dziećmi poruszanie się w przestrzeni publicznej. Na realizację programu w ciągu ośmiu lat ma być przeznaczonych 23 mld zł.

Minister zaprosił organizacje pozarządowe do współpracy i przystąpienia do Partnerstwa na rzecz dostępności. Spotkanie w Katowicach było okazją do podpisania aktu przystąpienia przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych Most. Stowarzyszenie realizuje projekt pod nazwą „Śląskie bez barier" dofinansowany z środków unijnych.

Obecnie na liście partnerów programu Dostępność Plus jest ponad 80 podmiotów, które świadomie prowadzą politykę na rzecz zniesienia różnego rodzaju barier. Są wśród nich PKP SA, T-Mobile Polska, PKN Orlen, Orange Polska i Poczta Polska.

kat
Data publikacji: 20.09.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.