Data dodania: 21.09.2018

System Obsługi Wsparcia (SOW) finansowanego ze środków PFRON

- Celem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON jest zmniejszenie trudności w aplikowaniu o środki PFRON będące w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego i poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.

Ponadto zwiększenie zainteresowania i poprawa jakości i dostępności e-usług, kierowanych do tych osób i podmiotów działających na ich rzecz oraz zapewnienie sprawnego przepływu danych sprawozdawczych pomiędzy realizatorem zadań (JST), a podmiotem finansującym (PFRON) – powiedział na konferencji prasowej 20 września Dariusz Łazar, kierownik projektu SOW.

-- Korzystając z możliwości, jakie dają nowoczesne technologie – tłumaczył dalej - uruchomiliśmy nowoczesną platformę informatyczną, której celem jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami i podmiotom działającym na ich rzecz załatwianie na drodze elektronicznej spraw związanych ze wsparciem integracji zawodowej i społecznej finansowanym ze środków PFRON.

Do tej pory osoba z niepełnosprawnością, która chciała uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON musiała udać się do urzędu, żeby złożyć stosowny wniosek. Takich wniosków w całej Polsce, co roku, składa się ponad 500 tys. A kwota, którą samorządy rozdysponowały w 2017 roku sięgnęła 1 mld złotych.

Aby osoba z niepełnosprawnością mogła korzystać z Systemu jednostka samorządowa na jej terenie musi do niego przystąpić. Właśnie trwa pierwsze wdrożenie Systemu SOW w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, gdzie specjaliści z zespołu SOW w asyście wykonawcy systemu dokonują konfiguracji oprogramowania oraz przeprowadzają instruktaż stanowiskowy użytkowników aplikacji.

Pełniąca obowiązki prezes zarządu PFRON Dorota Habich poinformowała, że planowane jest wdrożenie systemu we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego, ale to do samorządowców należy decyzja o przystąpieniu do SWO.

- Naszym założeniem jest, że każda osoba z niepełnosprawnością, która potrzebuje wsparcia Funduszu, będzie mogła z tego systemu o to wsparcie się ubiegać i każdy uzyska rzetelną informację, również z tego systemu – powiedziała. Szefowa PFRON podkreśliła, że system ułatwi niepełnosprawnym samodzielne wnioskowanie o dofinansowanie.

Jeszcze w tym roku SOW zostanie wdrożony w 41 powiatach w całej Polsce, a kolejne powiaty będą obsługiwane systematycznie w roku 2019. Odtąd w każdej jednostce, która dołączy do Systemu możliwe będzie załatwienie dofinansowania drogą elektroniczną - od wypełnienia wniosku, jego podpisania i złożenia, po złożenie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, aż po podpisanie umowy i rozliczenie dofinansowania.

Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Michał Pelczarski zwrócił uwagę, że kwestia dostępności jest także jednym z zagadnień przygotowywanej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych. Podkreślił, że każda inicjatywa, która poprawia dostępność i pomaga osobom z niepełnosprawnością, "jest bardzo cenna i bardzo pożyteczna".

Rezultaty projektu to stworzenie SOW (scentralizowanej platformy informatycznej), kreatora, który ułatwia dobór odpowiedniej formy wsparcia, portalu informacyjnego (https://portal-sow.pfron.org.pl), przekazanie blisko 2 tys. urządzeń digitalizujących i mobilnych, uruchomienie infolinii SOW 0 - 800 889 777 (połączenie bezpłatne) lub 22 702 00 00 (połączenie płatne zgodnie z cennikiem operatora) czynnej w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00, prowadzenie szkoleń stacjonarnych dla ponad 1200 osób z JST oraz szkoleń e-learningowych dla beneficjentów projektu.

Wartość całego projektu to ponad 18,9 mln zł – niemal 85 proc. tej kwoty sfinansowano z pieniędzy unijnych, a pozostałą część z budżetu państwa.

Oprac. IKa

Data publikacji: 21.09.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.